Nyfiken på sfi-läraren i Sverige som arbetat längst?

I sfi-undervisningen möts människor från hela världen. Att undervisa sfi-grupper innebär en del utmaningar men ger också unika möjligheter. Någon som har stor erfarenhet kring detta är Staffan Nilsson. Han är den sfi-lärare i Sverige som arbetat längst inom sfi. Han har jobbat i hela 50 år och är fortfarande verksam lärare. Staffan Nilsson började sin karriär 1969 på Folkuniversitet i Växjö och har sedan dess också arbetat hos kommuner, studieförbund och privata utbildningsanordnare. 

– Jag älskar mitt jobb och har jobbat längst med sfi i Sverige! Jag känner nya utmaningar inför varje ny skoldag, berättar Staffan. 

Stimulerande möten med människor från hela världen
Staffan har under alla år inom sfi mött och lärt känna människor från hela världen, något han upplever som väldigt stimulerande. 

 – Jobbet kräver människokännedom och en viss försiktighet, men några disciplinproblem existerar inte. Det är ett spännande jobb som jag rekommenderar andra språkintresserade! säger Staffan. 

Skiftande kunskaper
Undervisningsgrupperna inom sfi är heterogena. Deltagarna varierar från lektion till lektion och eleverna har olika bakgrund och varierande språkkunskaper.

– Den största utmaningen för en sfi-lärare är att ha en grupp bestående av elever med mycket skiftande kunskaper i svenska. Därför är det viktigt att låta elever göra ett förtest och därefter dela upp i grupper efter språknivå, berättar Staffan.

Staffans egna övningar 
Staffan har under sina år inom sfi:n skapat egna övningar som han använt i undervisningen. Dessa övningar ligger till grund för nya läromedlet Svenska i vardagen.

Deltagarna i samma sfi-grupp kan vara på olika nivåer i svenskan. Svenska i vardagen har uppgifter för olika nivåer vilket gör att läraren kan skräddarsy materialet för varje elev på ett enkelt och smidigt sätt.

Vardagssvenska 
I Svenska i vardagen finns väldigt många olika typer av uppgifter som tränar vardagssvenska, som Staffan själv kallar det. 

– Materialet innehåller många vardagliga ord som används av svensktalande idag och det upplever deltagarna som användbart och spännande. De vill ta efter! berättar Staffan.

– Styrkan med Svenska i vardagen är att det är knutet till nutidssvenska med ett modern språk. Här lyfts talspråk istället för formell svenska, vilket jag tidigare saknat, avslutar han. 

Är du intresserad av Svenska i vardagen?

Svenska i vardagen är ett kopieringsmaterial med övningar i svensk grammatik och ordkunskap. Övningarna bygger på uppgifter som Staffan Nilsson har använt i sin sfi-undervisning under många yrkesverksamma år tillsammans med elever från alla världens hörn.

Materialet är främst avsett för sfi-undervisning men kan även användas för andra typer av undervisning i svenska språket.

Läs mer och bläddra i ett smakprov

12 Dec 2019