Nyfiken på vad som händer i gymnasiematematiken?

Har du koll på förändringarna i gymnasiets ämnes- och kursplaner i matematik? Vad innebär det för Gleerups läromedel? Som läromedelsutvecklare har man en hektisk och spännande tid just nu med att anpassa Gleerups gymnasieläromedel i matematik enligt de förändringar som kommer. Möt Per-Olof Bergmark och Olga Pugachova som brinner för att utveckla matematikläromedel. 

Gleerups har som läromedelsförlag varit i diskussion med Skolverket kring justeringen av ämnes- och kursplaner i matematik sedan mer än ett år tillbaka.  

– Detta har inneburit att vi har hunnit fundera en hel del kring förändringarna och vilka ändringar som behöver göras i våra läromedel. Som vanligt försöker vi hitta en väg där nya förändringar och tradition i skolans undervisning kan mötas, säger Per-Olof som har 18-års erfarenhet som läromedelsutvecklare på Gleerups. Dessförinnan arbetade han som lärare i 13 år, första läsåret på en högstadieskola och kommande år inom gymnasieskolan. Han har undervisat i matematik, fysik, teknik och programmering/datakunskap. 
 

Vi har hunnit fundera en hel del kring förändringarna och vilka ändringar som behöver göras i våra läromedel. Som vanligt försöker vi hitta en väg där nya förändringar och tradition i skolans undervisning kan mötas.

Mindre stoffträngsel
De nya ämnes- och kursplanerna börjar gälla den 1/7 2021. Ändringarna innebär att kunskapskraven blir kortare och istället mer övergripande. Relevansmålet plockas bort, det blir därmed 6 förmågor kvar.

– I det stora hela handlar det om att stoffträngsel ska åtgärdas, speciellt i de inledande kurserna 1 och 2. Grundskolekunskaper kommer inte längre att ingå i gymnasiekurserna 1a/b/c, dvs geometri, procent, index, grundläggande aritmetik, beskrivande statistik osv, berättar Per-Olof. 

– Det kommer fortsatt finnas möjligt för elever som läst Matematik 1a att fortsätta med Matematik 2b eller 2c. Det gemensamma centrala innehållet i kurs 1a kan framstå som lite tunt i förhållande till nödvändiga kunskaper därmed kommer vissa delar behöva kompletteras. Men det blir en lättare övergång med tanke på att t.ex. funktioner har flyttats från det centrala innehållet i kurs 2a till 1a, berättar Olga. 
 

Det kommer fortsatt finnas möjligt för elever som läst Matematik 1a att fortsätta med Matematik 2b eller 2c.

Olga har jobbat som läromedelsutvecklare på Gleerups sedan år 2017. Innan dess arbetade hon som förstelärare och undervisade i matematik och no-ämnena på högstadiet i 15 år. 
 
Större fokus på yrkesrelaterade uppgifter
I de nya kursplanerna för de yrkesförberedande programmen, kurs 1a och 2a, ser man ett större fokus på yrkesrelaterade uppgifter.

– Då det centrala innehållet blir mindre omfattande för de inledande kurserna blir man så klart nyfiken på om de nationella proven kommer anpassas efter yrkesprogram. Det kommer dock inte att ske och
a-spåret kommer precis som idag, få ett lite smalare prov än de andra matematikkurserna, berättar Olga. 

– Däremot kommer det ges mer tid för att bedriva det yrkesinriktade i undervisningen, fortsätter hon.

Programmering
Programmering tonas ner i kurserna 1c och 2c till att visa ”exempel på användning”, medan kurs 3 handlar om ”användning” av programmering.

– Matematik 3b blir den första och enda kursen som innehåller programmering på b-spåret i matematik. Tanken är ju inte att elever ska bli programmerare och lära sig allt vad det innebär, utan fokus kommer att ligga på att eleverna ska kunna se nyttan av programmering i vissa problem som är svåra att lösa för hand, berättar Per-Olof. 

Centralt innehåll som flyttas

Område

Från  Till
Funktioner 2a 1a
Korrelation och kausalitet 2(a)b 1ab
Kalkylprogram för budgetering 2ab -
Potenser och rationella exponenter 2b 1b
Definition, sats och bevis 1bc 2bc
Implikation och ekvivalens 1bc 2bc
Räta linjens ekvation 2bc (ej 2a) 1bc
Konstruktion av grafer, bestämning av funktionsvärden… 2bc 1bc
Introduktion av komplexa tal 2bc 4
Talbaser 1c 5
Begreppet absolutbelopp 3c 1c
Enklare bevismetoder 4 5
Introduktion av differentialekvationer 4 5

 

Vad gör vi på Gleerups för att anpassa vårt sortiment enligt förändringarna?
Exponent 1a revideras och kommer att finnas i ny tryckt och digital-version. Den tryckta boken släpps under våren och det digitala läromedlet uppdateras inför terminsstart i augusti.

Exponent 2a revideras och kommer att finnas i ny tryckt och digital-version. Den tryckta boken släpps inför terminsstart i augusti och det digitala läromedlet uppdateras under hösten. 

Exponent 1c, digitalt läromedel och Exponent 2c, digitalt läromedel revideras inte men paketeras ihop och kommer att finnas till mycket förmånligt paketpris. På så vis kan du som undervisar i dessa kurser plocka ihop det innehåll som behövs för att täcka in respektive kurs. 

Prefix Matematik 1a, digitalt läromedel lanseras och kommer att släppas under våren.
Prefix Matematik 2a, digitalt läromedel lanseras och kommer att släppas inför terminsstart i augusti 2022.

Prefix Matematik 1b, digitalt läromedel och Prefix Matematik 2b, digitalt läromedel revideras och släpps i nya versioner inför terminsstart i augusti. 

Prefix Matematik 3b, digitalt läromedel lanseras och kommer att släppas inför vårteminen 2022. 
Därefter påbörjas utvecklingen av Prefix Matematik 1c och Prefix Matematik 2c, utgivningsdatum är ännu inte satt.

Vill du veta mer om förändringarna?
Kontaktperson på Skolverket är Johan Falk: Johan.Falk@skolverket.se

Läs mer om nya ämnesplanen 

Information från Skolverket om implementeringen

15 Feb 2021