Nytt digitalt läromedel för gymnasiets Idrott och hälsa 1

Nu kommer ett nytt digitalt läromedel för kursen Idrott och hälsa 1. Med målsättningen att motivera alla elever, har idrottslärarna Danne Nilsson och Hannes Broomé utvecklat nya Idrott och hälsa kurs 1 som ger dig och dina elever allt ni behöver för att täcka in kursen.  

– Det bästa med att undervisa i idrott och hälsa är glädjen att få inspirera ungdomar till att tycka om och se vikten av att röra på sig, säger Danne. 

Hur motiverar man alla elever? 
Den största utmaningen i ämnet är att få med alla elever, även de som inte alltid vill vara med. 

– Vi tror att de allra flesta idrottslärare älskar sina jobb, och vi tror också att de tycker det är roligt och många gånger ganska lätt att undervisa de intresserade och motiverade eleverna. De elever som tycker att ämnet är ett av de roligaste och som i många fall ägnar sig åt idrott på fritiden, säger Hannes.

Det är eleverna som tycker annat som är utmaningen. Att få de elever som inte vill vara med, inte byter om eller kanske inte ens dyker upp, att ändra inställning och bli motiverade, är det svåra med jobbet.

– Här tror vi att Idrott och hälsa kurs 1 kan vara ett ypperligt verktyg i arbetet att nå fram till dessa elever. Om de inte är ombytta har de ändå alltid tillgång till meningsfullt arbetsmaterial, och om de känner sig osäkra eller otrygga i lärmiljön kan de få möjlighet att genomföra många moment på platser de är mer bekväma med genom att arbeta med läromedlet, fortsätter han. 

Allt du behöver för att täcka in kursen
Idrott och hälsa kurs 1 är ett heltäckande digitalt läromedel med allt innehåll du och dina elever behöver för kursen.  

– Läromedlet är ett komplett material som täcker hela det centrala innehållet med texter, filmer och övningar som förklarar, instruerar och även kan användas för bedömning, berättar Hannes. 

– Man kan som lärare välja att helt och hållet följa läromedlet i sin undervisning eller plocka in det i de moment som man själv känner att man behöver mer stöttning i, fyller Danne i. 

Ett läromedel som förenklar ditt arbete
Materialet stöttar dig som lärare och frigör på så sätt dyrbar lärartid. 

– Tanken är att läromedlet ska förenkla lärarens arbete genom av avlasta denna inom de arbetsmoment som eleverna kan bli mer självständiga i. Istället för att visa och instruera kan läraren överlåta dessa delar till läromedlet och istället ta ett steg tillbaka och observera, justera och bedöma, säger Danne. 

– Det är en stor fördel att ha allt material samlat på ett och samma ställe. Du behöver inte leta efter eller skapa eget material. Då läromedlet tar upp samtliga delar i det centrala innehållet får du också vägledning i vad som kan tas upp under kursen, fortsätter han.

– Här finns mängder med filmer, du behöver därför inte alltid visa utförandet av övningar. I det tillhörande lärarmaterialet får du tips på lektionsupplägg och bedömning inom ämnets olika områden, berättar Hannes.  

Eleverna har alltid tillgång till en “lärare”
Idrott och hälsa kurs 1 stöttar alla dina elever genom kursen. Med hjälp av texter, bilder och filmer får de tillgång till hjälp och instruktioner i alla moment.

– Genom ett digitalt läromedel har eleverna alltid tillgång till en ”lärare”, säger Hannes. 

– Läromedlet är proppat med instruerande och inspirerande filmer. Behöver eleverna instruktioner, svar på frågor eller stöd, vare sig de är hemma eller i skolan, kan de alltid vända sig till Idrott och hälsa 1 för att få hjälp, fortsätter Danne. 

Nyfiken på Idrott och hälsa kurs 1?

Läs mer om läromedlet

Prova gratis i 30 dagar 

07 Maj 2021