Prefix Matematik för gymnasiets b-kurser ger nya möjligheter för eleverna att lyckas

Inför höstterminen kommer Prefix Matematik 1b och 2b i nya versioner anpassade enligt de nya kursplanerna. Detta digitala matematikläromedel erbjuder möjlighet att följa hur det går för eleverna, en mängd lösningsförslag, filmer och varierade uppgifter. Möt Daniel Gottfridsson, en av författarna, som brinner för digitala läromedel och att möta glädjen hos elever när de lyckas.

Daniel Gottfridsson har arbetat som gymnasielärare i matematik och fysik i Göteborg och Motala sedan 1998. Idag har han ett försteläraruppdrag på Platengymnasiet i Motala med inriktning mot digitala läromedel. Daniel är en erfaren läromedelsförfattare. Redan år 2001 gavs hans första läroböcker ut och han är en av författarna bakom succéserien Impuls fysik. 

Härligt att se glädjen och stoltheten när de lyckas lösa en uppgift!
Daniel är nu aktuell som en av författarna till de digitala läromedlen Prefix Matematik 1b och Prefix Matematik 2b. 

– Det bästa med att undervisa i matematik på b-spåret är när man får elever att engagera sig och lyckas. Glädjen och stoltheten när de lyckas lösa en uppgift är härlig att se, berättar Daniel. 

– I ett större perspektiv är det enormt viktigt att samhällsvetare och ekonomer blir vänner med siffror, kan ta till sig statistik och kan hantera funktioner, för hela samhället, fortsätter han. 

Ger dig snabb överblick av hur det går för dina elever
En stor fördel med ett digitalt läromedel i matematik är att man enkelt kan ha koll på hur det går för alla elever och på så vis lägga tid där det verkligen behövs. Man kan snabbt överblicka hur det går för eleverna och finjustera planeringen om man ser att det behövs. 

– När eleverna arbetar själva så har jag möjlighet att följa hur arbetet fortskrider eftersom övningarna är interaktiva och jag kan följa elevernas resultat och använda den informationen. Med en pappersbok så fick man ofta lita till sin känsla eller intryck från de elever man hann sitta ner och hjälpa men det var svårt att få grepp om hela gruppen, berättar Daniel. 

– Om jag ser att någon av uppgifterna ställer till problem kan jag ge gruppen ett tips eller ta upp
den till gemensam diskussion. Jag kan också se om någon elev stannar upp och
behöver hjälp eller lite pepp att komma igång och arbeta igen, fortsätter han.  

– Det blir också lätt att återkoppla till eleverna när man ser hur de arbetar. Det är särskilt viktigt för b-spårets elever där en av de stora utmaningarna är just att få eleverna att jobba på och engagera sig, säger Daniel. 

Många lösta exempel stöttar dina elever
I Prefix Matematik finns gott om utrymme för lösta exempel, betydligt fler än vad man får plats med i ett tryckt läromedel.  

– Lösningarna till exemplen är till en början dolda så att eleverna själva kan grubbla och sätta sig in i uppgiften innan de klickar fram lösningen. En del elever försöker lösa exemplen innan de tittar på lösningen, berättar Daniel.  

Varierande uppgifter bidrar till omväxling
De flesta uppgifter i Prefix löser eleverna med papper och penna innan de svarar digitalt i en
ruta. 

– Men här finns också andra typer av frågor som kan ge variation och testa andra kvalitéer. Klicka på rätt del av en graf, eller para samman påståenden till exempel, säger Daniel. 

– Eftersom Prefix är ett digitalt material har vi haft möjlighet att arbeta med både bilder, filmer och interaktivitet på ett sätt som man inte kan göra i en pappersbok. Det gör att eleverna får mer omväxling i sitt arbete, fortsätter han. 

Repetition som hjälper eleverna att nöta in det viktigaste 
I Prefix finns varierande uppgifterna men det finns också ett inslag av repetition så att
liknande uppgifter återkommer. 

– Vi har byggt upp Prefix så att det ständigt förekommer ett inslag av repetition. Det gör att eleverna nöter in det viktigaste. Det är viktigt att eleverna får repetera innan de glömmer och att de själva får klara uppgifter som de behövde hjälp med första gången de stötte på dem, berättar Daniel. 

Massvis av stöd inför nationella prov eller liknande
Oavsett om eleverna behöver förberedas inför nationella prov eller annat bedömningsgrundande arbete så finns gott om stöd i Prefix. 

– Inför nationella provet kommer bokens checklistor till stor nytta. Här kan eleverna se
vad de förväntas kunna och de kan också se i vilket delavsnitt som de kan träna på
det som de är osäkra på, säger Daniel.

– De blandade uppgifterna på tre nivåer som avslutar varje avsnitt är också en bra resurs för att kunna repetera. Sist i varje avsnitt finns också ett övningsprov som kan fungera som en sista kontroll på vad man kan av det man arbetat med, avslutar han. 
 

25 Maj 2021