Prefix Matematik – individanpassat, flexibelt och smart!

Vill du ha nya möjligheter till individanpassning och flexiblare lösningar till din undervisning? Vill du spara dyrbar tid och få stöd vid bedömning? Välj Prefix – ett digitalt läromedel i matematik för gymnasiet! Inför höstterminen lanseras helt nya komponenter i Prefix-serien och befintliga läromedel uppdateras och anpassas efter de nya ämnes- och kursplanerna. 

Prefix Matematik är en digital läromedelsserie för gymnasiet som ger unika möjligheter till individanpassning. Prefix är från grunden utvecklat via digitaliseringens unika möjligheter. Här finns förutom teori och exempel även självrättande uppgifter, interaktiva spelmoment, studieverktyg som inbyggd räknare och grafritare och mycket mer.

Individanpassat, flexibelt, smart och tryggt
Det flexibla och varierande materialet underlättar inlärningen för alla dina elever. Här finns en rad smarta funktioner som sparar dyrbar lärartid och ger stöd vid bedömning. Det ska kännas tryggt att byta läromedel, därför ingår alltid utbildning och stöd!

Mängder av filmer förklarar
Det som framförallt utmärker Prefix för a-spåret är mängden av filmer. Förutom filmer som förklarar teorin finns här även filmer som förklarar lösningarna till samtliga exempel. Många av uppgifterna innehåller också lösningar både i text- och filmformat. Grundtanken är att eleverna ska få de allra bästa möjligheterna att förstå matematiken. Filmerna och stödet för eleverna kan också avlasta ditt arbete.

Inför höstterminen 2021 lanseras Prefix Matematik 1a, ett nytt läromedel helt anpassat efter den nya ämnes- och kursplan som börjar att gälla den 1 juli i år. Under 2022 släpps Prefix Matematik 2a. Håll utkik! 

Anpassade efter nya ämnes- och kursplaner
Prefix Matematik 1b och 2b kommer under sommaren i nya versioner helt anpassade efter de nya ämnes- och kursplanerna. Inför vårterminen 2022 lanseras också Prefix Matematik 3b, ett nytt läromedel helt anpassat efter den nya ämnes- och kursplan.
 

Prova gratis under hela vårterminen!

Vill du redan nu kika på Prefix för b-spåret? Gleerups erbjuder dig och dina kollegor att tillsammans med elever prova Prefix Matematik 1b och/eller Prefix Matematik 2b helt kostnadsfritt under hela vårterminen 2021.

Till anmälan

12 Apr 2021