Prefix Matematik – nytt digitalt läromedel för gymnasiet

Nya Prefix Matematik 1b är här! Funderar du över vilken tryckt matematikbok som ligger till grund för Prefix. Släpp det! Nu finns äntligen ett digitalt läromedel som från grunden utvecklats utifrån digitaliseringens unika möjligheter. 

Prefix är ett digitalt matematikläromedel som från grunden utvecklats via digitaliseringens unika möjligheter, ett heltäckande läromedel för kursen Matematik 1b. Här finns förutom teori och exempel även självrättande uppgifter, interaktiva spelmoment samt studieverktyg som inbyggd räknare och grafritare.

– Varje teoriavsnitt består av en grundtext, oftast en film, en sammanfattning och ibland en fördjupning. Eleven kan välja att läsa, se på film fördjupa sig eller läsa det viktigaste i en sammanfattning, säger Ingela Nilsson.

Stor variation och större förståelse för matematiken

Tillsammans med Maria Berg och Daniel Gottfridsson är Ingela Nilsson författare till Prefix. Alla tre har gedigen erfarenhet som gymnasielärare i matematik. 

– Efter ett teoriavsnitt kommer exempel på uppgifter där lösningsförslaget är dolt så att eleven kan prova själv. Lösningen kan sedan tas fram där varje steg i lösningsförslaget förklaras, säger Ingela. 

– Allt innehåll bidrar till stor variation och en större förståelse för matematiken, fortsätter hon. 

Tydlig resultatvisning

I Prefix finns en resultatvy som ger lärare och elever en översikt av lösta uppgifter. Som lärare kan man se vad eleverna gör på lektionerna.    

– Det är en fördel att se vilka tal eleverna fastnar på så att man kan lyfta dessa på lektionen, säger Ingela. 

– Vid mittkurssamtal kan man, med eleverna, koppla ihop resultat på prov med arbetsinsats. De elever som jobbar på bra tycker om att man ”ser” deras arbetsinsats och de som inte är så flitiga kan inte längre ”gömma sig”. Detta synliggör att arbete lönar sig, fortsätter hon.

Engagera eleverna

Ingela Nilsson har jobbat som lärare i 26 år. Hon arbetar på Gymnasieskolan Spyken i Lund där hon förutom att undervisa i matematik och kemi även är förstelärare och IKT-pedagog.

Jag brinner för att engagera mina elever. Med Prefix vill jag lyfta fram riktigt bra exempel som inspirerar, säger Ingela.

Gediget lärarmaterial

I Prefix finns ett gediget lärarmaterial med bland annat innehåll som läraren kan dela direkt till en eller flera elever.  

– Om du vill ha förslag på hur man kan introducera ett avsnitt eller vill hitta en aktivitet som engagerar eleverna finns massor med tips på detta i lärarmaterialet, säger Ingela.  

– Om du hittar en aktivitet du vill att eleverna ska jobba med kan du enkelt dela ut den direkt i boken, avslutar hon.

16 Maj 2019