Skrivglappet? Så kan du stötta dina elever att utveckla läsning och studieteknik

Har förmågan att läsa och skriva försämrats bland unga? Debatten om ”skrivglappet” där unga beskrivs ha svårt att klara studier och arbete på grund av bristande skriv- och läsförmåga aktualiserar frågan. Med digitala läromedel följer helt nya möjligheter att arbeta med både läsning och studieteknik. Här får du fem användbara tips på hur du kan stötta dina elever. 

I Gleerups digitala läromedel finns en stor mängd inbyggda stödfunktioner som ger möjlighet att variera inlärning. Dessutom finns flera funktioner som hjälper dina elever att utveckla både sin läsning och studieteknik.  

Debatten om ”skrivglappet” sätter återigen fokus på uppdraget att lära elever att läsa för att lära, med fokus på uthållighet och djupläsning. Hur kan vi hjälpa eleverna att bli goda läsare?

1. Arbeta med nyckelord, svåra ord och begrepp

Med funktionen markera text kan eleverna stryka under i texten och markera nyckelord och viktiga stycken. Det gör det mycket lättare att komma ihåg det viktigaste. De kan också lägga till en egen kommentar i anslutning till markeringen.

Så markerar och kommenterar du i Gleerups digitala läromedel

2. Anteckna 

Alla kan göra helt fristående anteckningar i sitt läromedel. Genom att formulera det de läst med egna ord så ökar elevens läsförståelse, eftersom de behöver förstå vad texten handlar om för att kunna skriva om den.

Så använder du anteckningar i Gleerups digitala läromedel

3. Skapa en personlig lärupplevelse 

Att skapa sin personliga lärupplevelse genom att ändra läsinställningar som storlek på text, bakgrundsfärg, och typsnitt utifrån egna behov ger stöd för smart studieteknik.

Så ändrar du läsinställningar

4. Låt eleverna få texten uppläst

I alla Gleerups digitala läromedel finns det möjlighet att lyssna på texten med medföljning med hjälp av talsyntes. I de flesta av Gleerups digitala läromedel är det även möjligt att lyssna på texten med inläst tal. (Tjänsten inläst tal kräver att skolan har licens hos ILT inläsningstjänst.)

Genom att erbjuda alternativa metoder för elevers lärande som att lyssna på texten kan dina elever ta till sig kunskap på fler sätt och därmed ökar chansen till högre måluppfyllelse.

5. Få hjälp med inbyggd ordförklaring

Med den inbyggda ordboken kan de få en ordförklaring direkt i läromedlen genom att markera valfritt ord och därmed hjälp att förstå svåra ord och begrepp.

Så här använder du ordboken

Prova själv! 

Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar och upptäck smarta funktioner för att hjälpa dina elever att utveckla läsning och studieteknik med hjälp av digitala läromedel. 

Jag vill prova!

15 Okt 2020