Social omsorg och visionen om det äldrevänliga samhället

Stina Johansson är professor emerita i socialt arbete med inriktning mot social omsorg vid Umeå universitet och redaktör för boken Social omsorg i socialt arbete. Boken har samma namn som den mycket uppskattade grundboken från 2007.

Varför gjordes en ny bok?

– Forskningen om social omsorg har expanderat kraftigt, liksom medvetenheten om vilken kunskap som är relevant för det sociala arbetet.

– Det behövdes en ny bok som gav ett tydligare fokus på personliga möten och maktrelationer i vardagliga situationer där socionomer ingår. Dessutom ville vi lyfta resonemangen om hur välfärdstekniken och visionen om det äldrevänliga samhället kan förändra äldres och funktionshindrades vardagsliv på gott och ont.

Vad hoppas du att studenter tar med sig efter att ha läst boken?

– Att omsorg är en komplex verksamhet och om det ska bli bra krävs gedigen kunskap om de mångskiftande sociala behov som finns. Samhällets normer i förhållande till äldre behöver omprövas, vilket är viktigt för studenterna att ta till sig.

– Idealet om det aktiva åldrandet finns redan, och ideal ska också omsättas i det verkliga livet. Det handlar om attitydförändringar till äldre och förändring av diskriminerande lagstiftning, men också nytänkande på andra fält för att göra samhället tillgängligt för de som vill och orkar. Det krävs nytänkande också kring omsorgens konkreta uttryck i vardagen.

Läs mer om boken Social omsorg i socialt arbete

 

Hitta läromedel för just ditt område


F-klassÅrskurs 1-3 Årskurs 4-6Årskurs 7-9Gy & Vux Högskola
 

Mer läromedel för mindre

Just nu hittar du många rabatterade läromedelspaket för hela grundskolan. 
Fyll på i klassrummet inför höstterminen med dina favoriter och upptäck alla nyheter!
Det nya stadsbidraget gäller för alla våra läromedelspaket.

Alla Gleerups läromedel är kvalitetssäkrade

Vikten av kvalitetssäkrade läromedel 

Att stärka tillgången till kvalitativa läromedel i skolan är ett av de enklaste 
sätten att öka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten. 
Hos Gleerups hittar du ett brett sortiment av läromedel av hög kvalitet. 

Nytt statsbidrag för inköp av läromedel

Nytt statsbidrag för inköp av läromedel

Regeringen har pekat ut läromedel som en av de viktigaste frågorna för skolan just nu, och ambitionen är att alla elever ska få tillgång till bra läromedel genom ett nytt statsbidrag för inköp av läromedel.


Hjälpen är bara ett klick bort

Gleerups support och kundservice hjälper dig mer än gärna!


Läromedelstipset

Gleerups läromedelsutvecklare tipsar om det allra bästa med olika läromedel för just din undervisning.

 

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även ett brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola. Välkommen att titta runt, och hör gärna av dig om du har några frågor!

 

 

30 Okt 2019