Social omsorg och visionen om det äldrevänliga samhället

Stina Johansson är professor emerita i socialt arbete med inriktning mot social omsorg vid Umeå universitet och redaktör för boken Social omsorg i socialt arbete. Boken har samma namn som den mycket uppskattade grundboken från 2007.

Varför gjordes en ny bok?

– Forskningen om social omsorg har expanderat kraftigt, liksom medvetenheten om vilken kunskap som är relevant för det sociala arbetet.

– Det behövdes en ny bok som gav ett tydligare fokus på personliga möten och maktrelationer i vardagliga situationer där socionomer ingår. Dessutom ville vi lyfta resonemangen om hur välfärdstekniken och visionen om det äldrevänliga samhället kan förändra äldres och funktionshindrades vardagsliv på gott och ont.

Vad hoppas du att studenter tar med sig efter att ha läst boken?

– Att omsorg är en komplex verksamhet och om det ska bli bra krävs gedigen kunskap om de mångskiftande sociala behov som finns. Samhällets normer i förhållande till äldre behöver omprövas, vilket är viktigt för studenterna att ta till sig.

– Idealet om det aktiva åldrandet finns redan, och ideal ska också omsättas i det verkliga livet. Det handlar om attitydförändringar till äldre och förändring av diskriminerande lagstiftning, men också nytänkande på andra fält för att göra samhället tillgängligt för de som vill och orkar. Det krävs nytänkande också kring omsorgens konkreta uttryck i vardagen.

Läs mer om boken Social omsorg i socialt arbete

30 Okt 2019