Höj hörstyrkan! Lyssnande pedagogik idag och i framtiden

Det har nu gått 30 år sedan begreppet lyssnande pedagogik introducerades i Sverige och närmare 20 år sedan boken Lyssnandets pedagogik av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi gavs ut i sin första upplaga. För många pedagoger, blivande såväl som erfarna, har begreppet sedan dess varit en stor inspiration i vidareutvecklingen av den egna pedagogiska praktiken.


I somras kom ett omtag av boken – en antologi med Hillevi Lenz Taguchi, Lena Aronsson och Camilla Eline Andersen i spetsen som redaktörer. Boken heter Höj hörstyrkan! Lyssnande pedagogik idag och i framtiden och presenterar tillsammans med ett flertal medförfattare från olika fält inom förskolan en ”ny” lyssnande pedagogik. En hyllning till Åbergs arbete och en fortsatt tråd in i framtiden. Så höj din hörstyrka och ta del av redaktörernas ord om boken!

Hur gick era tankar när ni skrev Höj hörstyrkan? Varför kom den till?
– Boken Lyssnandets pedagogik har varit en central bok för pedagoger i förskola och i förskollärarutbildningen. Den översattes tidigt till norska och har haft motsvarande betydelse även i Norge. Ann Åberg har i många år föreläst för studenterna i förskollärarutbildningen på Stockholms universitet, förutom att hon vid sidan av sitt arbete som förskollärare och pedagogisk handledare har föreläst och fortbildat runt om i Sverige och Norge.

– Allt detta låg till grund för att hon 2020 utsågs till hedersdoktor vid Stockholms universitet. I samband med det bestämde vi att göra ett temanummer i tidskriften Nordisk Barnehageforskning och en antologi. Det handlade förstås om att uppmärksamma Ann och att förskolan fått en ”egen” hedersdoktor, men också – och kanske mest – om att ta tillfället i akt att följa upp det som kallats lyssnande pedagogik. Hur har det blivit, vad är den idag, vad kommer den att behöva vara framöver?
 

Varför är detta ett viktigt ämne just nu?
– Förskolan är alltid viktig, eftersom den så uppenbart handlar om framtiden. De sociala, etiska och politiska utmaningar som vi själva och en framtida generation står inför kräver handlingskraft men också eftertänksamt lyssnande. Och ett kritiskt lyssnande, ett empatiskt, kunnigt, solidariskt och modigt lyssnande. Den långa erfarenheten av lyssnande pedagogik kommer att behövas. Men idag och framöver kommer det inte att handla om en lyssnande pedagogik längre, utan många typer av lyssnande. Förskolan behöver många olika teorier och praktiker.
 

Vad är unikt med Höj hörstyrkan! och varför ska man välja den framför andra böcker?
– Det finns inga andra :) Det unika med Höj hörstyrkan! är nog att det hos bokens författare och texter finns en stark relation till fenomenet lyssnandets pedagogik, många gånger personlig och praktiknära och även knuten till Åbergs bok. Samtidigt skriver alla med blicken vänd framåt, även de kapitel som också blickar bakåt. 
 

Vad hoppas ni att läsaren ska ta med sig efter att ha läst boken?
– Det beror förstås på om läsaren är en förskollärarstudent, en erfaren förskollärare, lärarutbildare, rektor eller något helt annat. Och om lyssnande pedagogik är ett välbekant begrepp eller något helt nytt. Oavsett det, så hoppas vi att boken både ska kunna ge kunskap och samtidigt inspiration, hopp och energi. 

– Boken har kapitel som är praktiknära och andra kapitel som är mer teoretiska, men ibland också både och. Det praktiknära kan både handla om förskolans praktik med barnen, utbildnings- och fortbildningspraktik för pedagoger och forskningspraktik. I flera fall är det kapitel som även är vetenskapligt granskade. Det gör att det kanske kommer att vara olika delar av boken som står i förgrunden för olika grupper av läsare.

– Om boken används i förskollärarutbildningen eller i fortbildning för pedagoger så tror vi att bredden i innehållet gör att den kan fungera som en ”röd tråd”, där olika delar eller kapitel kan läsas och bearbetas vid olika tillfällen. En antologi har ju den fiffigheten att de texter som ingår både kan stå för sig själva och samtidigt vara en del av en helhet. Som redaktörer hoppas vi att den kan användas så att båda aspekterna kommer till nytta. 
 

Bokens omslag är en fin och tydlig blinkning till Åberg & Lenz Taguchis Lyssnandets pedagogik. Hur kom det till?
– Barnet som ritade teckningarna som är på omslaget fick instruktionen ”kan du rita hur fågeln tar sats och flyger iväg”, det vill säga illustrera idén att vi släpper lös fågeln från omslaget på Ann Åbergs bok. Tittar man noga ser man att det är samma fågel. Fast sättet att flyga iväg påminner mer om en raketuppskjutning!

Kort om lyssnandets pedagogik:

”Pedagogerna ville lyssna, för att om möjligt göra barnen till trygga, handlingskraftiga, uppfinningsrika, fantasifulla och kreativa medmänniskor inför en oförutsägbar framtid. Men också för att göra om sig själva på motsvarande sätt! Detta är en form av lyssnande som också krävs i vår samtid och framtid, och som samtidigt är uppdaterat i linje med det vi har lärt oss inom en mångfald av kunskapsområden som berör barn och deras utveckling, lek och lärande. Ett sådant lyssnande, mot den oförutsägbara framtid som är vår, kräver helt säkert ett reflekterat motstånd mot hur våra verksamheter i dag fungerar. Men framför allt kräver det en energigivande vision om vad verksamheten, barnet och vi själva skulle kunna bli: en bejakande (affirmativ) kritik och en kritisk affirmativ vision om oss själva.”
Utdrag ur inledningen av Höj hörstyrkan! Lyssnande pedagogik idag och i framtiden.

Bokens redaktörer

Bokens redaktörer är Lena Aronsson, Camilla Eline Andersen och Hillevi Lenz Taguchi som alla har lång erfarenhet från förskolans värld som förskollärare, förskolechefer, rektorer och/eller lärarutbildare och forskare i Sverige och Norge.

I boken skriver svenska och norska forskare, förskollärare, pedagoger, ateljeristor, pedagogistor, pedagogiska handledare och utvecklingsledare om sina kunskaper och erfarenheter av olika sätt att praktisera och tänka om lyssnande.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Höj hörstyrkan! Lyssnande pedagogik idag och i framtiden. 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

08 Sep 2023