Differentiering och digitala läromedel

Det finns många sätt att lära och varje elev har sina förutsättningar och individuella behov. Tillgänglighet och differentiering är viktiga utgångspunkter för att stärka lärandet för alla elever. Delta på webbträffen och upptäck alla möjligheter som Gleerups digitala läromedel kan ge i ditt klassrum. 

För vem?
För dig som arbetar på grundskolan eller gymnasiet
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Du får konkreta, pedagogiska tips på hur du kan differentiera din undervisning med hjälp av digitala läromedel. Med fokus på struktur, tillgänglighet, språkutveckling, förförståelse, ord och begrepp, visuell läsning och ämnesövergripande undervisning.

Medverkande: Lotta Persson,  processledare, Gleerups