Gleerups läsguide viktig nyckel för läsförståelse

Gleerups läsguide blev ett viktigt inslag i Tolvåkerskolans utvecklingsprojekt kring läsförståelse. Möt lärarna som lyckats integrera effektiva lässtrategier i alla ämnen och har påbörjat en resa mot en djupare och mer varaktig läsförståelse hos eleverna.

Under hösten har lärarna på Tolvåkerskolan använt Läsguiden, som finns integrerad i de digitala läromedlen, i ett skolutvecklingsprojekt kring läsförståelse för åk 4-6. 

Peter Moberg och kollegorna Stefan Bengtsson, Sandra Svensson och Daniel Landin ingår alla i förstelärargruppen tillsammans med rektor Anneli Roth och var med och startade upp och driver projektet. Det initierades efter att man observerat att läsförståelsen var en central faktor som behövde förbättras.

– Vi såg när vi analyserade resultat av nationella proven och på screeningen i femman att läsförståelsen hade blivit sämre bland eleverna, säger Daniel. 

–  Utifrån elevernas resultat valde vi i det kollegiala utvecklingsarbetet att fokusera på hur vi lärare kunde förbättra vår undervisning i läsförståelse för att möta våra elevers behov bättre, säger Sandra.

Utifrån elevernas resultat valde vi i det kollegiala utvecklingsarbetet att fokusera på hur vi lärare kunde förbättra vår undervisning i läsförståelse för att möta våra elevers behov bättre.

Vill förbättra läsförståelsen
Idag arbetar de med en modell baserad på aktionsforskning och Timperleys cykel. Genom att arbeta i lärpar och observera varandras undervisning, ge feedback och dela erfarenheter kan de anpassa undervisningen mer effektivt. En viktig del i arbetet blev att integrera Läsguiden i all undervisning.

– Läsguiden träffar så rätt i detta arbete och vi såg snabbt hur vi kunde använda våra digitala läromedel, för att stödja projektets mål, säger Peter. 

Läsguiden ger strategier
Läsguiden ingår i alla Gleerups digitala läromedel och ger eleverna strategier att använda före, under och efter läsningen för att förbättra läsförståelsen. Lärarna valde specifika delar av guiden som passade deras behov, och använde dessa för att strukturera lektionerna och övningarna.

– Gleerups Läsguide bygger på läslyftet och den modellen har tidigare varit lyckosam på den här skolan, säger Daniel.

Läsguiden träffar så rätt i detta arbete och vi såg snabbt hur vi kunde använda våra digitala läromedel, för att stödja projektets mål.

I projektet såg man behovet av att integrera lässtrategier i all undervisning, inte bara i språkrelaterade ämnen, för att skapa en mer omfattande och integrerad lärmiljö.

– Alla lärare är ansvariga för att implementera Läsguidens moment i undervisningen säger Stefan. 

– Jag undervisar i bild och musik och kände först en utmaning för praktiska ämnen. Men under arbetets gång måste jag säga att det vände och att jag fick nya idéer hur jag kan lägga upp min undervisning, fortsätter Stefan. 

Till exempel kunde han använda frågeställningar till bilder som blev ett utmärkt sätt att starta upp ett nytt arbetsområde i bildämnet. 

Projektet fortsätter
Lärarna planerar att fortsätta arbetet för att skapa en förbättring i läsförståelsen.

– För att se en verklig kvalitetsökning i läsförståelsen, krävs det minst ett års engagemang, med möjlighet till förlängning, säger Daniel.  

På Tolvåkerskolan har lärare och elever använt digitala läromedel de senaste fem åren och ser många fördelar: 

– Tillgängligheten är ju uppenbar, alltså just att man kan nå det digitala läromedlet överallt och det är dessutom lätthanterlig administration, avslutar Peter.   

 

Upptäck Läsguiden 

I Gleerups läsguide finns tips och inspiration för att jobba med strategier och principer kring läsförståelse. Den hjälper eleverna före, under och efter läsning.

Läsguiden ingår i alla Gleerups digitala läromedel och finns för 4-6, 7-9 och Gy. 

Kika på exempel ur Läsguiden 7-9

Låt skolan prova digitala läromedel gratis! 

Har din skola ännu inte provat Gleerups digitala läromedel? Prova digitala läromedel kostnadsfritt – som enskild lärare eller flera lärare tillsammans med elever på skolan. Välj det som passar dig!

Prova gratis

29 Jan 2024