03 Mar 2020

F-9 Inspirationsdag

Gleerups deltar som utställare under Inspirationsdagen i Kristianstad den 3 mars. 
Välkommen att träffa oss där!

Utställningen är öppen mellan 13.00 - 17.30.

Mässan anordnas av Läromedia. 

Ett bättre tillfälle att på bara en eftermiddag få full koll på hela läromedelsutbudet, lyssna på en tankeväckande föreläsning och inspireras till ett bättre jobb - det är svårt att hitta!

Eftermiddagen rivstartar med en inspirerande föreläsning klockan 13.15. Samma föreläsning hålls även 15.30. Välj den starttid som passar dig bäst! Under hela eftermiddagen håller bokmässan, med både läromedel och skönlitteratur, öppet.

Allt är gratis, men vi önskar att du anmäler ditt besök. Anmälningsfunktionen öppnas tidigt 2020.

Läs mer >>