Lärmässan Falkenberg

Gleerups finns representerade under Lärmässan i Falkenberg. Välkommen att träffa oss där!

 

 

För vem?
För all pedagogisk personal från förskolan till vuxenutbildningen
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Lärmässan 2022
Den 1 november 2022 arrangeras återigen Lärmässan för och av barn- och utbildningsförvaltningens medarbetare.

Lärmässan är en del i att förverkliga Utbildning Falkenberg och skapa en gemensam arena för att stödja den professionella lärandeorganisationen. Lärmässan bygger på premissen att det finns mycket kunskap, klokskap och erfarenhet bland medarbetarna i förvaltningens verksamheter - från förskolan till vuxenutbildningen och kulturskolan – som kan inspirera andra i arbetet mot målsättningarna i Utbildning Falkenberg.

Lärmässan 2022 kommer likt Lärmässan 2019 till största del bestå av "dela-pass", där medarbetare håller föreläsningar, seminarier och workshops och delar med sig av och låter sig inspireras av varandras arbete. Utöver det kommer några externa föreläsare att bjudas in.