Skolutveckling och digitala läromedel

Digitala läromedel  – är det en fråga för rektor?
Ja, absolut! Lärarna väljer – men det är rektorn som måste skapa förutsättningarna. 

För vem?
För dig som är skolledare eller rektor
Undrar du något?
E-post: info@gleerups.se

Telefon: 040-20 98 10

Digitala läromedel är en utmärkt utgångspunkt för gemensamma arbetssätt och strukturer på skolan. Vilka är skolans utmaningar? Tillgänglig och differentierad undervisning i alla klassrum? Förbättrad läsförmåga för djupläsning och lärande? 
 
Webbträffen ger dig tips och inspiration hur digitala läromedel kan göra skillnad med rätt fokus och användning. Hur du kan utgå från skolans utmaningar och mål och koppla ihop med de digitala läromedlens möjligheter.
 
Webbträffen vänder sig till dig som är skolledare.