Arg men motiverad! Hur kan vi vinna på konflikter i arbetslivet?

Konflikter och konflikthantering i arbetslivet är relevant för alla. Konflikter är ofta frustrerande, men innebär för det mesta att det är någon som är motiverad att ändra på något. Hur tar vi tillvara på den motivationen och förändrar till det bättre? Nu kommer den populära boken Konflikthantering i arbetslivet i en ny uppdaterad upplaga. Möt författaren Thomas Jordan. 

Thomas Jordan är docent och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är även fortbildare och handledare i eget företag.

Hur gick dina tankar när du skrev Konflikthantering i arbetslivet? 
– Det kändes väldigt meningsfullt att skriva om konflikter och konflikthantering för att det berör så många människor och för att kunskap inom området kan leda till skickligare hantering, vilket i sin tur kan minska lidande, leda till bättre lösningar, bidra till att arbetsplatser fungerar bättre, med mera. 

Är konflikthantering ett extra viktigt område just nu?
– Konflikter är ett evigt tema, och kommer alltid att vara viktigt och aktuellt. Kanske kan man säga att det är extra aktuellt i tider med stora förändringar, eftersom man då måste rucka på en etablerad ordning och anpassa hur man arbetar. Det skapar en extra konfliktpotential, eftersom man dels kanske inte vill ändra på det man tycker fungerar bra nog, dels kan ha olika uppfattningar om hur man förändra. 

Boken blev utsedd till Årets HR-bok 2015. Vad är nytt i den nya upplagan?
– Det finns ett par nya avsnitt med material som jag lagt till i mina utbildningar sedan boken skrevs och som jag vet är värdefulla komplement. Det handlar bl.a. om att tydliggöra vilka grundläggande val man behöver göra när man upplever situationen som låst i en konflikt och vilka konfliktbeteenden som försvårar – respektive underlättar – konfliktlösning. Jag har också uppdaterat kapitlet om att bygga robusta samarbetskulturer. 

Vilka är bokens största styrkor, enligt dig som författare?
– Jag har fått mycket återkoppling av läsare som förmedlar att bokens innehåll är väldigt konkret och direkt användbart. Häromveckan var det en personalspecialist som sa att hon har nytta av kunskaperna i princip varje vecka i sitt arbete. Man får många flexibelt användbara redskap för att packa upp, förstå, sortera i och hantera konflikter, som är relevanta för väldigt olika sorters konfliktsituationer. 

– Boken ger inga färdiga recept för vad man precis ska göra, utan den syftar verkligen till att läsaren ska få stöd att göra sina egna bedömningar och dra slutsatser om vilka experiment som kan vara värda att prova i de konflikter man möter. Jag tror att den flexibiliteten gör boken väldigt användbar för många. 

Vad är svårt med konflikthantering och hur kan boken underlätta? 
– Jag tror väldigt många människor kan känna sig rätt rådlösa inför konflikter och helt enkelt är osäkra på hur man göra. Boken ger redskap som kan stärka läsarens tilltro till sin egen förmåga att ta sig an konflikter, samt givetvis bidra till ökad skicklighet i själva hanterandet. 

Hur och var kan boken användas? 
– Boken är skriven för att vara relevant och användbar för i princip alla som berörs av konflikter, med fokus på just arbetslivet. Självklara målgrupper som är särskilt relevanta är studenter som i sina framtida roller kommer att behöva hantera egna och andras konflikter, chefer, projektledare, personalspecialister, fackliga ombud, coacher och organisationskonsulter.

– Boken kan läsas från början till slut för att bygga upp en grundläggande konfliktkunskap att ha med sig i livet, men jag vet att det finns många som kommer tillbaka till den och läser hela eller delar flera gånger och varje gång får nya tankar och insikter. Varje konflikt man möter är unik, så boken väcker andra associationer när man läser den med en ny situation i tankarna. 

Thomas Jordan är även författare till Att bygga en robust samarbetskultur. Förbygga konflikter i arbetslivet tillsammans med Helén Carlson och Anette Olheim.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Konflikthantering i arbetslivet

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

30 Sep 2020