Niklas Pramling

Niklas Pramling

Niklas Pramling är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. I sin forskning studerar han framför allt kommunikation mellan vuxna och barn och barn emellan. Denna forskning sker bland annat i relation till lek, berättande, flera språk, estetik och digital teknologi.

Produkter av Niklas Pramling