Niklas Pramling

Niklas Pramling

Niklas Pramling är professor i pedagogik. Han leder den nationella forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa). Hans forskning handlar bland annat om kommunikation mellan lärare och barn. Han har forskat om barns lärande inom musik och poesi men även inom naturvetenskap och matematik. Niklas Pramling är verksam vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, och inom Linnécentret för forskning om lärande och medier (LinCS).

Produkter av Niklas Pramling