Niklas Pramling

Niklas Pramling

Niklas Pramling är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han leder nationella forskarskolor för förskollärare. Hans forskning handlar bland annat om kommunikation mellan förskollärare och barn, lek och berättande. 

Produkter av Niklas Pramling