David Örbring

David Örbring

David Örbring är doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning mot geografiämnets didaktik vid utbildningsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Han är också lärare på ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet. 

Produkter av David Örbring