David Örbring

David Örbring

David Örbring är doktor i utbildningsvetenskap med fokus på geografipedagogik och lektor på Malmö universitet, lärare och lärarutbildare. Han forskar om kunskap i skolgeografi i relation till olika aktörer, styrdokument och i förhållande till lärarnas erfarenheter. Hans senare forskning har handlat om fiktiva kartor och hur de kan användas i geografiundervisning. 
 

Produkter av David Örbring