Roger Säljö

Roger Säljö

Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. Han bedriver forskning om lärande och utveckling och arbetar med frågor om hur människans förmåga att utveckla intellektuella tekniker påverkar hennes sätt att lära och tänka. Utöver detta är han föreståndare för LinCS – ett av vetenskapsrådet finansierat Linnécenter för forskning om lärande och medier (www.lincs.gu.se). Säljö är även hedersdoktor och hedersprofessor och har varit gästprofessor vid en rad utländska universitet i Europa och USA.

Produkter av Roger Säljö