Ledarskap mitt i verksamheten

Att leda kollegor i förskola, skola och fritidshem

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Steget från att vara kollega till att leda sina kollegor kan kännas stort. Men vad är det som utmärker ledarskap mitt i den pedagogiska vardagen? Vad behöver man tänka på för att fungera som ledare? Och vad behöver man utveckla och lära sig?

Ledarskap mitt i verksamheten – att leda kollegor i förskola, skola och fritidshem tar sig an några av de mest centrala frågor som blivande eller nyblivna ledare har, såsom vad det innebär att vara ledare, vilka ledarskapsteorier man kan ta hjälp av, vad det är för skillnad på formellt och informellt ledarskap, vilken roll kommunikation har för ledarskap, vad man behöver tänka på som är kopplat till etik och konflikter, hur man förhåller sig till kulturella aspekter, vilken roll kunskap och kunskapsdelning har för ledarskap samt hur man leder en mindre grupp.

Boken ger möjlighet till reflektion kring vad ledarskap innebär för den som hamnar i en ledande position nära sina kollegor. Läsaren får en bättre förståelse för många av ledarskapets utmaningar och ges verktyg för att hantera dem.

Boken vänder sig både till dig som studerar för att arbeta inom pedagogisk verksamhet och till dig som redan har varit i verksamheten en tid och vill ta ett större ansvar för utvecklingsarbetet. Den är också ett stöd för dig som behöver vägleda i det pedagogiska arbetet.

Mikael Jensen är universitetslektor vid Högskolan i Borås och vid Göteborgs universitet. Han har forskat om lärande, kommunikation och ledarskap som alla är väsentliga delar inom utbildningssektorn.

  • Artikelnr : 51106830
  • Sidor : 240
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2021
Recensioner

Fyra färska böcker om ledarskap
"Tanken med boken är att det smörgåsbord som presenteras ska hjälpa läsaren att orientera sig på området och ta till sig det hen finner nyttigt. Därmed skiljer sig boken från många management- och ledarskapsböcker, där någon eller några teorier/modeller valts ut med syfte att tala om hur man som ledare ska gå till väga för att klara rollen."

Utdrag ur Chef & Ledarskap, 2022-10-18
Peter Fowelin, Håkan Söderberg

---

"Jag tycker boken är jättebra! Den genomsyras av en mycket behaglig ödmjukhet och jag gillar verkligen att författaren metareflekterar kring innehållet vid ett flertal tillfällen. Författaren har fått med aspekter som jag inte läst om förut, jag tror verkligen att det är en bok som kommer att tillföra mycket."
Madeleine Brodin Olsson, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet

---

Publiceras i BTJ-häftet nr 4, 2022. Lektör Ulf Mårtensson.

I Ledarskap mitt i verksamheten beskriver han [Mikael Jensen] olika aspekter av det som utmärker ett ledarskap med fokus på ett verksamhetsnära ledande och ansvar inom skola, förskola och fritidshem. Mikael Jensen delger oss olika ledarskapsteorier och modeller och är väldigt tydlig med hur viktig kommunikationen är när en ska leda kollegor i praktiken. Han beskriver hur en kan leda dialoger, lyssnandets betydelse men också det svåra samtalet och konflikthantering. Han ger en gedigen sammanställning med en stor bredd i de parametrar som ligger till grund för ett hållbart, trovärdigt och engagerat ledarskap i mitten av verksamheten. Boken är en bra ingång för dem som vill satsa på en ledarkarriär inom våra skolformer men även för dem som idag är verksamma som arbetslagsledare, förstelärare eller liknande.