Ledarskap mitt i verksamheten – att leda kollegor i förskola, skola och fritidshem

Detta är en viktig, och högst efterlängtad nyhet för alla som leder kollegor i förskola, skola eller fritidshem. Lärare är vana att leda barn och elever, men hur leder man sina kollegor? I Ledarskap mitt i verksamheten ger författaren Mikael Jensen läsaren en ökad förståelse för många av ledarskapets utmaningar – och ger även verktyg för att hantera dem.


Hur gick dina tankar när du skrev boken?
– Behovet av att öka kunskapen om ledarskap nära kärnverksamheten i förskola, skola och fritidshem har blivit större. Det har tillkommit nya roller och andelen outbildade eller personal som saknar adekvat utbildning har ökat. Ledarskap är generellt komplext och svårt att få grepp om. Dessutom är lärare utbildade i att leda barn och elever, men inte vuxna. Det senare har blivit en allt viktigare fråga när förstelärare eller andra lärare får ansvar för pedagogisk utveckling på skolan och att leda sina kollegor.

– Att vara ledare nära kärnverksamheten är heller inte detsamma som att vara ledare på en högre nivå i organisationen. Förutsättningarna och möjligheterna är speciella och boken ger läsaren en större förståelse för detta. Rollen som mellanledare ligger mellan kollegorna och verksamhetens rektor. Det är en viktig grupp att få bättre kännedom om och boken kom till för att öka kunskapen och förståelsen för det arbete alla mellanledare gör, eller borde göra.

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det?
– Ett viktigt syfte med boken är att få studenter och nya ledare att känna sig bekväma med ledarskapet. Det är vanligt att man har föreställningar om ledarskap som inte stämmer. Många tror att ledare bestämmer, men ledare bidrar ofta till att få saker gjorda utan att bestämma. Som mellanledare har man ett begränsat mandat att säga åt andra vad de ska göra och får hitta andra vägar.

– I någon mening ger boken en möjlighet att ge ett känslomässigt lugn men även, och här kommer ett andra syfte, att understryka ledarskapets komplexitet i fråga om sådant som många inte tänker på. Boken ger ett stöd inom ett flertal områden för att förstå ledarskap och att få verktyg för att utöva ledarskapet.

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– Ledarskap mitt i verksamheten är relativt bred och erbjuder flera olika teorier och verktyg för ledarskapet. Skolor, förskolor och fritidshem är också organisationer som involverar kulturella aspekter, kunskapsaspekter och kommunikationsaspekter. Dessa är högst aktuella och något man som ledare behöver ha en förståelse för. Det finns relativt lite forskning om mellanledare inom utbildningssektorn, men mycket av detta tas upp i den här boken. Här finns också exempel från alla lärarkategorier i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasium.

– Boken kan användas som kursbok i samtliga lärarutbildningar, som kursbok i kurser för kompetensutveckling samt som stöd för verksamma som stöter på utmaningar i sitt dagliga ledarskap. Den vänder sig till förskollärare, grundlärare och ämneslärare.


Mikael Jensen är universitetslektor vid Högskolan i Borås och vid Göteborgs universitet. Han har forskat om lärande, kommunikation och ledarskap som alla är väsentliga delar inom utbildningssektorn. Mer info om Mikael Jensen

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Ledarskap mitt i verksamheten 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

17 Feb 2022