Ledarskapskommunikation

Ledarskapskommunikation

Nyhet!
Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-06-05
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Intresset för ledarskapskommunikation har ökat stadigt de senaste decennierna. I denna bok tas ett omfattande grepp om fältet som korsar ledarskapsforskning och kommunikationsforskning. Vissa skulle säga att ledarskap är kommunikation. Nyckelfrågan blir då hur man kommunicerar för att lyckas i sitt ledarskap.

Boken består av två delar. Den första delen handlar om vad ledarskapskommunikation är och beskriver den på tre olika nivåer: den interpersonella nivån, gruppnivån och organisationsnivån. Dessa nivåer hänger delvis samman, samtidigt som både kommunikationen och ledarskapet fungerar på specifika sätt på respektive nivå.

Den andra delen handlar om kommunikationskompetens och ledarskap. Kärnbudskapet är att ledare förväntas vara mer kompetenta som kommunikatörer än vad som förväntas av följare och det framgår också att ledare behöver en särskild uppsättning kommunikationskompetenser. Dessa kompetenser beskrivs ingående i bokens andra del. Sammantaget målas en bild upp av kompetent ledarskapskommunikation och dess beståndsdelar.

Boken riktar sig i första hand till utbildningssektorns ledare, men kunskaperna och kompetenserna som presenteras i boken är så generella att de är relevanta för ledarskap inom alla områden och på alla nivåer.
 

Mikael Jensen är universitetslektor vid avdelningen för utbildningsledarskap, Göteborgs universitet. Han forskar om och utbildar inom kommunikation respektive ledarskap och den skärningspunkt där dessa fält möts.
 

  • Artikelnr: 51110967
  • Sidor: 264
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2024