Ny bok visar hur man utvecklar ett hållbart ledarskap för skolledare 

Att som skolledare kunna förklara varför man undervisar elever på ett visst sätt eller på vilken grund man leder sin skola har blivit allt viktigare. Det krävs att skolledare lär sig nyttja det vetenskapliga kunnande som finns för att förbättra sin verksamhet, menar Maj-Lis Hörnqvist, forskare vid Umeå universitet och aktuell med boken Skolledarskap. 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centrala begrepp i skollagen från 2010.

– Jag tycker att det är viktigt att som rektor känna till vilken forskning som finns inom aktuellt område. Men det räcker inte med att hitta relevant forskning. Rektorer och även pedagoger för den delen, behöver också kunna värdera den forskning som de tar del av, säger Maj-Lis Hörnqvist. 

Vill reda ut begreppen
Maj-Lis Hörnqvist är universitetslektor i pedagogik vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet och har bred erfarenhet från skolväsendet som lärare och lärarutbildare. Hennes forskning rör ledarskap för lärande och hon är författare till boken Skolledarskap

Boken vill reda ut vad begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är och bidra med idéer om hur man kan förhålla sig till dem. 

– Då allt sker i ett sammanhang har jag försökt väva in skolledarskap och lärande runt de här begreppen. Grovt sagt så handlar det om att arbeta på flera fronter. Med vision- och målformulering, utveckling av medarbetarna samt forma en organisation som är stödjande, säger Maj-Lis Hörnqvist.
 
Säkerställ egen erfarenhet
När det gäller beprövad erfarenhet och vad det kan innebära så är det inte helt lätt. 

– Många gånger tänker man att den erfarenhet som man skaffar sig genom åren, som rektor eller som pedagog, är den som gäller. Men det är inte tillräckligt med bara en personlig erfarenhet. Utan den behöver säkerställas bland annat genom att det är fler som delar den, säger Maj-Lis Hörnqvist. 

Ett sätt att höja statusen för yrket 
Att utifrån aktuell forskning och lång prövad erfarenhet kunna beskriva och argumentera för varför man har valt att arbeta på ett visst sätt tror Maj-Lis Hörnqvist är ett sätt höja statusen för yrket.

– Det finns så mycket kunnande som har stannat i skolan och inte når ut till allmänheten. Att som rektor kunna ange på vilken grund man arbetar, menar jag, är en stark motvikt mot en bild baserad på åsikter och tyckande, säger Maj-Lis Hörnqvist.
 
Vad som kännetecknar ett framgångsrikt skolledarskap
Boken Skolledarskap innehåller flera exempel där forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt har tillämpats och visar också hur erfarenheter kan lyftas för att bli beprövade och därmed tillämpas i undervisning.

– Jag tänker att de olika perspektiven kompletterar varandra i boken. Vi vet ganska mycket från forskning om vad som kännetecknar ett framgångsrikt skolledarskap. Ett exempel värt att nämna är det ledarskap för lärande som Kenneth Leitwood från Kanada och hans kollegor har skrivit om som både är relevant och intressant, säger Maj-Lis Hörnqvist.
 
– Sammanfattningsvis tänker jag mig att det för rektorer är viktigt att lägga en grund för den professionella kunskap som finns ute i skolor och förskolor. Det vill säga formulera vilken erfarenhet som arbetet bygger på och på vilket sätt den är tillförlitlig, avslutar Maj-Lis Hörnqvist.

Boken Skolledarskap – vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet riktar sig till alla som arbetar med ledarskap i skolan och förskolan och utgör ett stöd för ett skolledarskap som baseras på vetenskaplig kunskap. 

Läs mer om Skolledarskap - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

16 Jan 2020