Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete och verksam vid Linköpings universitet. I sin forskning intresserar han sig för uppkomsten och förändringen av medborgerliga ideal, i en samtid formad av internationell migration. Magnus disputerade 2005 vid Tema etnicitet, Linköpings universitet, på avhandlingen Reserverad demokrati: Representation i ett mångetniskt Sverige.

 

Produkter av Magnus Dahlstedt