Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är biträdande professor i etnicitet och verksam som lektor vid Linköpings universitet. Han disputerade 2005 vid Tema etnicitet, Linköpings universitet, på avhandlingen Reserverad demokrati: Representation i ett mångetniskt Sverige.

 

Produkter av Magnus Dahlstedt