Hur skapar vi goda samtal i socialt arbete?

Goda samtal är avgörande i det sociala arbetet. Men hur skapas ett fungerande samspel med klienter? Vilka svårigheter möter socialarbetare i olika samtalssituationer och hur hanterar de dessa svårigheter? I boken Samtal i socialt arbete ges svar på dessa frågor med utgångspunkt i aktuell samtalsanalytisk forskning inom socialt arbete i Sverige. Möt redaktörerna för boken, Clara Iversen och Marie Flinkfeldt.

Hur kom boken till?
– Vi ville skriva den här boken för att kunna nå ut med samtalsanalytiska insikter och forskningsresultat till personer som arbetar – eller kommer att arbeta – med samtal inom socialt arbete. Vi har tidigare märkt vilken nytta de har av att ta del av analyser av riktiga samtal. Vi har också märkt att de begrepp vi använder för att analysera samtal är till stor hjälp när personer inom socialt arbete ska förstå sitt eget arbete.

Varför är detta ett viktigt ämne?
– Samtal är ett ständigt aktuellt ämne inom organisationer som bygger på kommunikation och som arbetar med kommunikationsstöd och modeller som ska hjälpa till att strukturera samtal. I förhållande till dessa stöd är det viktigt att förstå de sociala förutsättningarna för samtal och att se exempel på hur socialarbetare och klienter förhåller sig till organisatoriska riktlinjer och begränsningar när de talar med varandra.

Vad är bokens största styrka?
– Boken är unik i sitt slag genom att den bygger på empirisk forskning och samtalsexempel från riktiga interaktioner från det sociala arbetets fält. Till skillnad från andra böcker om kommunikation som används inom utbildningar i socialt arbete bygger beskrivningarna av samtalsteknikerna inte på påhittade exempel eller idealmodeller. Detta gör att vi inte kommer med en idealiserad bild av socialt arbete utan visar hur röriga och svåra samtal kan vara, samtidigt som vi visar olika sätt att hantera dessa svårigheter. Det förbereder studenter och yrkesverksamma för de samtal som de faktiskt kommer att ha i sitt arbete.

Vad hoppas ni att läsaren kommer ta med sig efter att ha läst boken?
– Nyttan med boken handlar om att få  ta del av riktiga samtalssituationer – att exempelvis se vad som kan gå rätt och fel i samtal efter att en person kommunicerar hopplöshet på en kristelefonlinje eller varför råd om att undvika slutna frågor i utredande samtal kan vara problematiska. Dessutom får den som läser boken verktyg för att förstå samtal ur både sitt eget och klientens perspektiv.

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det?
– Att lära sig om och att träna på kommunikation kan vara svårt eftersom så mycket i ett samtal skapas i stunden – beroende på vad klienten gör blir det relevant för socialarbetaren att svara på olika sätt. Därför är det svårt att manualstyra samtal.

– Vår bok hjälper till genom att föra ut kunskap om grundstrukturer som alla samtal – oavsett var och hur de äger rum – bygger på. Vi visar sedan hur dessa grundstrukturer fungerar i förhållande till olika återkommande aktiviteter inom socialt arbete, som att samla information, förankra beslut och stödja klienter. Vi visar också vad som kan hända vid kommunikationsproblem och hur samtalsdeltagare kan ta sig ur dessa.

Hur och av vem kan boken användas?
– Boken är primärt riktad till studenter eller praktiker inom socialt arbete men den är relevant för alla som vill lära sig mer om samtal, inte minst samtal med personer i en sårbar situation.

Bokens författare

Clara Iversen (red.), lektor i socialt arbete vid Centrum för socialt arbete och docent i sociologi vid Uppsala universitet.

Marie Flinkfeldt (red.), biträdande lektor i socialt arbete vid Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet.

Övriga författare är verksamma vid Göteborgs, Linköpings, Lunds och Uppsala universitet – alla med gedigen erfarenhet från forskning inom kommunikation och socialt arbete.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Samtal i socialt arbete 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

04 Maj 2022