Vad gör unga på nätet?, 4 uppl
Prova

Vad gör unga på nätet?, 4 uppl

Nyhet!
Av
Bok
Ej i lager
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Det finns många åsikter om vad unga gör på nätet. Massmedierna fylls av larmrapporter och varningar kring nätmobbning och sexuella övergrepp. Hur ska man förhålla sig till ungas nätanvändning? Vilka krav är rimliga att ställa? Vilka regler ska gälla?
 
I VAD GÖR UNGA PÅ NÄTET? visar Elza Dunkels hur viktigt det är att kunskaperna om unga och nätet sätts in i ett sammanhang. Om vi vill förstå räcker det inte med att iaktta på avstånd. Vi måste våga ställa frågor, såväl i klassrummet som vid middagsbordet. Den bästa informationen om ungas nätanvändning får vi inte från kvällstidningarnas löpsedlar. Den får vi från ungdomarna själva.
 
Författaren utgår ifrån ett stort antal intervjuer med barn och ungdomar. Hon beskriver vad unga gör på nätet, resonerar kring möjliga risker och hur vi bäst hanterar dem. I boken ifrågasätts våra föreställningar om nätet och de vanligaste fördomarna pekas ut. Samtidigt får vi också redskap till ett rimligare förhållningssätt till ungas nätanvändning.
 
I den nya upplagan har författaren bland annat uppdaterat områden där teknikutvecklingen och användarmönster har förändrats. Hon skriver också om hur debattklimatet förändrats sedan förra upplagan.

  • Artikelnr: 51107431
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 4.1
  • Utkommer: 2021-12-20
  • Utgivningsår: 2022