Att bygga tänkande klassrum i matematik
Prova

Att bygga tänkande klassrum i matematik

Nyhet!
Av
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

En tänkande elev är en engagerad elev. I den här boken har den kanadensiska läraren och forskaren Peter Liljedahl samlat erfarenheterna från femton års forskning. Resultatet är en praktisk vägledning i att steg för steg skapa en miljö för ett tänkande och lärande som sätter eleven i centrum – ett tänkande klassrum i matematik. 

Det handlar om att utmana de normer och vanor som genomsyrar många av dagens klassrum och som bidrar till att eleverna slutar att tänka. Boken är en djupgående och kärnfull genomgång av vad det innebär att undervisa, lära och utvärdera i ett tänkande klassrum. I allt från hur man möblerar klassrum till hur man ställer frågor, från vem som ska hålla i pennan till hur man främjar ihärdighet och uthållighet, skapar författaren en grund för ett genuint engagemang för matematik hos elever i alla åldrar. Med hjälp av fjorton metoder visar författaren hur lärare i grundskola och gymnasium kan åstadkomma stora förändringar i elevernas engagemang och lärande.

Peter Liljedahl är professor i matematikdidaktik vid Simon Fraser University i Vancouver, Kanada. Han är tidigare matematiklärare på gymnasienivå och har uppmärksammats mycket för sin forskning. Att bygga tänkande klassrum i matematik är den första bok av honom som ges ut på svenska.

Översättning: Maria Åsard
Fackgranskning: Maria Johansson

”Att skapa ett tänkande klassrum eller att förändra en undervisningsmiljö i matematik är en stor utmaning, ändå är det inte en utopi. Med stöd i omfattande klassrumsstudier visar Peter Liljedahl hur vi med relativt små steg kan åstadkomma stor förändring i klassrummet.”
Maria Johansson, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och fackgranskare till boken.

...

Innehållsförteckning

Inledning
Elever som inte tänker 
Institutionella normer 
På väg mot ett tänkande klassrum 
Att läsa den här boken 

1. Uppgifter att använda i ett tänkande klassrum 

2. Gruppindelning i ett tänkande klassrum 

3. Elevernas arbetsytor i ett tänkande klassrum 

4. Att möblera ett tänkande klassrum 

5. Att besvara frågor i ett tänkande klassrum

6. När, var och hur uppgifter ges i ett tänkande klassrum 

7. Läxor i ett tänkande klassrum 

8. Att främja elevautonomi i ett tänkande klassrum 

9. Att använda ledtrådar och utvecklande uppgifter i ett tänkande

10. Att befästa kunskap i ett tänkande klassrum 

11. Elevernas anteckningar i ett tänkande klassrum 

12. Vad vi väljer att utvärdera i ett tänkande klassrum 

13. Att använda formativ bedömning i ett tänkande klassrum 

14. Att betygsätta i ett tänkande klassrum 

15. Att kombinera de 14 metoderna och bygga

Litteraturförteckning 

  • Artikelnr: 51107295
  • Sidor: 304
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2022