Källkritik med källspanarna F-3
Prova

Källkritik med källspanarna F-3

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Källkritik med Källspanarna består av de två handböckerna Källkritik med Källspanarna F-3 och Källkritik med Källspanarna 4-6. Handböckerna innehåller färdiga lektionsförslag med tillhörande kopieringsunderlag. Det finns en progression från förskoleklassen till och med årskurs 6. Målet är att i enlighet med kursplanerna i de olika ämnena öva den källkritiska förmågan. De källkritiska frågorna kopplas till de sex Källspanarna Vem, Vad, Jämför, När, Hur och Varför.

Källkritik med Källspanarna passar dig som

 • vill hjälpa eleverna att utveckla förmågan till informationssökning och förmågan till ett källkritiskt förhållningssätt
 • vill ha det källkritiska förhållningssättet kopplat till kursplanerna i de olika ämnena
 • vill ha stöd, struktur och konkreta lektionsförslag från förskoleklass till åk 6.

Författare
Liselott Drejstam är skolbibliotekarie och arbetar på Hjulsbroskolan i Linköping som fick motta priset som Årets skolbibliotek 2015. Emma Lund är 1-7 lärare i svenska och so. Tillsammans föreläser författarna om källkritik.

 • Artikelnr: 40694706
 • Sidor: 112
 • Upplaga: 1.4
 • Utgivningsår: 2016
 • Recensioner

  Ur avhandlingen Barn, kritiskt tänkande och källkritisk undervisning - Källkritisk undervisning i grundskolans tidiga år, med utgångspunkt i yngre barns tänkande av Yvonne Andersson och Linda Hjalmarsson
    
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Grundlärarprogrammet, Examensarbete 2

  […]

  Hur är nya läromedel utformade i syftet att utveckla elevernas kritiska tänkande och källkritiska förmåga?

  […]

  Konkreta inslag
  Centrala i läromedlet är sex små figurer; källspanare. Dessa fungerar som bildstöd för att förstärka och tydliggöra de källkritiska frågorna: Vad, Vem, Hur, Varför, När och Jämför. Figurerna är färglagda, något som kan verka motiverande för eleverna, och används konsekvent genom hela läromedlet.

   
  Läromedlet är strukturerat årskursvis med konkreta tips i en tydlig progression. Dessutom föreslår läromedlet varierande och kreativa arbetsmetoder som eleverna är vana vid; skriva och rita, klippa och klistra, samtala, sortera osv. För att skapa förförståelse för texter använder sig läromedlet utav konkreta frågor utifrån bokstäverna; R U S T A R, vilket blir ett minnesstöd för eleverna. 

  […]

  Elevnära inslag
  I Källkritik med källspanarna F-3 är illustrationer, tips och exempel hämtade från elevernas vardag, vilket gör det lätt för eleverna att relatera till. Vidare bygger läromedlet på igenkänning, då det involverar elevnära erfarenheter av exempelvis tv-program, skogspromenader, bondgårdsdjur, högtider och tidningar.

  […]

  Ämneskopplade inslag 
  Läromedlet Källkritik med källspanarna F-3 är tydligt ämneskopplat till läroplanens kunskapskrav och centrala innehåll, i svenska och SO för åk F-3. Förslag på temaarbete i årskurs F är bondgården. I årskurs 1 föreslås tema året och i årskurs 2 finns tema rymden som arbetsområde. I årskurs 3 anges forntiden som arbetsområde. Alla dessa arbetsområden är vanligt förekommande i undervisningen för dessa årskurser, vilket visar på att källkritiken i detta läromedel kopplas till redan existerande ämnen.