Så kan du jobba med källkritik F-6

I vår digitala vardag blir det allt viktigare med källkritik på nätet. Vad är kunskap, fakta, reklam eller lögn? De nya skrivningarna i läroplan och kursplaner fokuserar på digital kompetens och bland annat att stärka elevernas källkritiska förmåga. Idag på källkritikens dag delar Liselott Drejstam och Emma Lund med sig av tankar kring källkritik och du får tips på hur du kan arbeta med källkritik på F-6. 


Skolbibliotekarien Liselott Drejstam och fd läraren numera biträdande rektor Emma Lund har tillsammans genomfört flera projekt kring källkritik.

Samarbete med skolbiblioteket 
De pekar på hur gynnsamt det är att lärare och skolbibliotekarie samarbetar i dessa frågor. 

– Att skapa ett källkritiskt tänkande hos elever är både viktigt och svårt. Vi har under åren sett hur vårt samarbete, tack vare våra olika kompetenser, ökar elevernas källkritiska förmåga, säger Emma Lund.

Att arbeta källkritiskt med yngre elever
I flera projekt har undervisningen i källkritik vävts in i olika arbetsområden. 

– Under arbetets gång fick eleverna i en förskoleklass lära sig att fundera över var man kan hitta information och hur vi kan avgöra om informationen är sann. De fick öva på att jämföra olika faktatexter med varandra. Det märktes tidigt att eleverna kan resonera kring källkritiska frågor trots sin ringa ålder och trots att de inte är läskunniga, säger Liselott Drejstam. 

Källkritiska frågor som vad, vem, när, hur, varför?
Liselott Drejstam och Emma Lund är också författare till läromedlet Källkritik med Källspanarna, för F-3 och 4-6.  Här möter eleverna sex stycken figurer som hjälper dem att minnas de källkritiska frågorna Vad, Vem, När, Hur, Varför och påståendet Jämför. 

– Det mest gynnsamma sättet att utveckla elevernas källkritiska förmåga är att börja redan i förskoleklass och sedan låta det vara ett kontinuerligt arbete. Elever som fått en strukturerad och väl genomtänkt undervisning där ämneskunskaper och källkritiska övningar går hand i hand, blir bättre på att resonera kring källor och deras användbarhet än de som inte fått sådan undervisning, säger Liselott Drejstam. 

 

Källspanarna F-3 och 4-6
Öva den källkritiska förmågan med hjälp av handböckerna Källkritik med källspanarna F-3och 4-6. Här finns färdiga lektionsförslag som kopplas till de sex Källspanarna Vem, Vad, Jämför, När, Hur och Varför.  


Vill du se mer av Gleerups digitala läromedel? 
Passa på att prova de ämnen du vill gratis under 30 dagar så får du tillgång till hela läromedlet. Du kan själv upptäcka alla smarta funktioner som hjälper till att inhämta kunskap och utveckla förmågor utifrån varje elevs behov.

Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar


Tema källkritikens dag:
Internetstiftelsens undersökning från 2018: Skolbarnen och internet 

Digitala lektioner, ett fritt lektionsmaterial från Internetstiftelsen kring digital kompetens som kan användas direkt i klassrummet.

13 Mar 2019