Lyckotal 1B Grundbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Lyckotal är ett basläromedel i matematik. Med gedigna undervisnings- och forskningserfarenheter har författarna skapat ett modernt läromedel som hjälper alla elever att nå kunskapsmålen i Lgr 11.

Lyckotal 1B Grundbok består av en grundkurs, Start, med uppföljande fördjupning, Extra, för att tillgodose alla elevers behov. I materialet ingår systematisk problemlösning samt uppmärksamhets- och kommunikationsövningar med tydlig koppling till olika matematiska förmågor.

Boken tar bland annat upp talområdet 0-100, addition och subtraktion inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång samt utan tiotalsövergång inom talområde 0-100. Enkla tabeller och diagram introduceras samt att räkna med pengar. Övningar som tränar kommunikations- samt begreppsförmågan återkommer regelbundet i materialet.

Lyckotal passar dig som:

  • söker ett målrelaterat läromedel med en tydlig pedagogik
  • vill inspirera eleverna att prata matematik och träna kreativ problemlösning
  • vill få hjälp med kontinuerlig utvärdering och individuell uppföljning

Författarna till Lyckotal är Lisen Häggblom och Siv Hartikainen. Lisen Häggblom är Pedagogie Doktor och har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik. Siv Hartikainen arbetar som lektor i Finland och har vunnit flera priser för sin undervisning. Tillsammans har de skrivit ett flertal läromedel för den svenska och finska skolan.

 

 

  • Artikelnr : 40675200
  • Sidor : 136
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2012