Lisen Häggblom

Lisen Häggblom

Lisen Häggblom är pedagogie doktor och har arbetat som lektor i matematikens didaktik inom lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa i Finland. Hon har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik, fortbildat lärare och är författare till ett stort antal läromedel.

Produkter av Lisen Häggblom