Lyckotal 2 A Grundbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Lyckotal är ett basläromedel i matematik. Med gedigna undervisnings- och forskningserfarenheter har författarna skapat ett modernt läromedel som hjälper alla elever att nå kunskapsmålen i Lgr 11.

Lyckotal Grundbok 2A består av en grundkurs, Start, med uppföljande fördjupning, Extra, för att tillgodose alla elevers behov. I materialet ingår systematisk problemlösning samt uppmärksamhets- och kommunikationsövningar med tydlig koppling till olika matematiska förmågor.

Boken tar bland annat upp tiotal och ental, skriva talföljder, tallinjen, dubbelt-hälften, addition och subtraktion utan och med tiotalsövergång, diagram samt introduceras multiplikationstabellerna 2, 3, 4 och 5. I geometriavsnittet mäter man med linjal, speglar figurer, ritar geometriska kroppar mm.

Lyckotal passar dig som:

  • Söker ett målrelaterat läromedel med en tydlig pedagogik
  • Vill inspirera eleverna att prata matematik och träna kreativ problemlösning
  • Vill få hjälp med kontinuerlig utvärdering och individuell uppföljning

Författarna till Lyckotal är Lisen Häggblom och Siv Hartikainen. Lisen Häggblom är Pedagogie Doktor och har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik. Siv Hartikainen arbetar som lektor i Finland och har vunnit flera priser för sin undervisning. Tillsammans har de skrivit ett flertal läromedel för den svenska och finska skolan.

  • Artikelnr: 40680686
  • Sidor: 140
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2012