Arktibus ögon Lärarhandledning

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Arktibus ögon är ett läs- och arbetsmaterial för lågstadiet. Grunden är den gemensamma högläsningen. Elevboken, Min bok, innehåller bland annat uppgifter i lässtrategier, ordförråd, läsförståelse och elevtexter i två nivåer. Lärarhandledningen ger mängder av stöd och tips, samt möjlighet att tillverka individuella läseböcker med fler läsnivåer utöver de i Min bok. Böckerna är illustrerade med kittlande bilder, en för varje kapitel, vilka inspirerar till kreativitet, samtal och skrivning.

I lärarhandledningen kan du läsa hur du kan utnyttja sagans kraftfulla engagemang hos eleverna. Här får du tips och idéer när det gäller:

 • klassrumsdiskussioner efter högläsningen
 • undervisning med Min bok
 • bilduppgifter och andra praktiska uppgifter
 • individuella läseböcker

Om du vill att eleverna ska träna läsning hemma, men inte vill skicka hem Min bok, finns elevbokens båda läsnivåer i lärarhandledningen. Här finns även en tredje nivå, för de elever som redan kan läsa bra, samt extra stöd till de elever som inte knäckt läskoden. Som kopieringsunderlag finns även brev till vuxna, kopplade till det aktuella kapitlets läsning, om hur de hemma kan stötta sitt barn i läsutvecklingen. 

Arktibus ögon Lärarhandledning passar dig som:

 • vill arbeta med läsutveckling på ett fantasifullt sätt
 • vill arbeta med skönlitteratur som väcker känslor
 • vill ha en gemensam läsupplevelse men samtidigt individualiserad
 • vill ha tips på hur du på ett fantasifullt sätt kan arbeta med Arktibus ögon.

Författaren Ewa Kalea Ekdahl är lärare och har många års erfarenhet av undervisning i årskurs F-6. Ewa Kalea har även skrivit andra läromedel i svenska och har lång erfarenhet av att utveckla läromedel.

 • Artikelnr : 40691408
 • Sidor : 102
 • Upplaga : 1.8
 • Utgivningsår : 2017
Om serien
Arktibus ögon för 1-3

Arktibus ögon

Arktibus ögon är ett läs- och arbetsmaterial för lågstadiet. Grunden är den gemensamma högläsningen. Därefter kan läraren anpassa undervisningen så som det passar bäst.