Arktibus ögon Min bok- Del 2

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Arktibus ögon är ett läs- och arbetsmaterial för lågstadiet. Grunden är den gemensamma högläsningen. Därefter kan läraren anpassa undervisningen så som det passar bäst. Elevboken, Min bok, innehåller bland annat uppgifter i lässtrategier, ordförråd, läsförståelse och elevtexter i två nivåer. Lärarhandledningen ger mängder av stöd och tips, samt möjlighet att tillverka individuella läseböcker med fler läsnivåer utöver de i Min bok.
Böckerna är illustrerade med kittlande bilder, en för varje kapitel, vilka inspirerar till kreativitet, samtal och skrivning.

Del 2 är kopplad till kapitel 11-22 från högläsningsboken. Till varje kapitel finns sex sidor i Arktibus ögon Min bok- Del 2. Sidorna tar upp:

 • läsengagemang
 • ordförståelse
 • lässtrategier
 • läsförståelse
 • egen läsning

Elevernas lästräningstexter har samma innehåll som högläsningsbokens, dock mycket förkortade. Det ger eleverna god förförståelse för texterna de själva ska läsa. I Min bok- Del 2 finns två läsnivåer. En tredje, svårare nivå, finns i lärarhandledningen. I lärarhandledningen finns även stöd för elever som inte knäckt läskoden. Innehållet i de tre läsnivåerna skiljer sig från varandra.
Varje kapitel avslutas med ”Möjligheternas sida”. Här kan eleverna arbeta individuellt. En del kan klistra in tredje läsnivån, andra skriva ord, hela meningar, rita serier eller göra något annat kreativt! 

Arktibus ögon Min bok- Del 2 passar dig som:

 • vill arbeta med läsutveckling på ett fantasifullt sätt 
 • vill ha en gemensam läsupplevelse men samtidigt individualiserad
 • vill arbeta med skönlitteratur som väcker känslor

Författaren Ewa Kalea Ekdahl är lärare och har många års erfarenhet av undervisning i årskurs F-6. Ewa Kalea har även skrivit andra läromedel i svenska och har lång erfarenhet av att utveckla läromedel.

 • Artikelnr : 40692559
 • Sidor : 80
 • Upplaga : 1.5
 • Utgivningsår : 2016
Om serien
Arktibus ögon för 1-3

Arktibus ögon

Arktibus ögon är ett läs- och arbetsmaterial för lågstadiet. Grunden är den gemensamma högläsningen. Därefter kan läraren anpassa undervisningen så som det passar bäst.