Sparks Year 5 Workbook

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Sparks är en läromedelsserie i engelska för årskurs 4-9 utformat utifrån kursplanen. Här finns utmaningar för alla elever. Varierade texter och övningar på olika nivåer gör det enkelt att individanpassa. Dina elever får träna kommunikation i autentiska situationer och med innehåll som är ”på riktigt”. Eleverna lär sig något annat samtidigt som de lär sig kommunicera på engelska.

Alla texter följs av engagerande diskussionsfrågor där eleverna får motivera sina val och åsikter. Sparks lärarmaterial är omfattande och stödjer läraren i allt från planering och genomförande till bedömning.

Teman i Sparks 5
Friendship
Homes
Incredible
Communication
Let’s Celebrate
That’s Creative

Olika övningstyper i Workbook
DID YOU GET IT? (Läsförståelse)
WORD WORK (Ordkunskap)
GRAMMAR
LISTEN (Hörförståelse)
SPEAK: (Övningar i att samtala och/eller presentera)
WRITE (Skrivövningar)
FIND OUT: (Informationssökning och presentation av fynden)
… AND ACTION (Uppgifter där eleverna dramatiserar, agerar eller filmar)

Texternas innehåll behandlas i många och varierade övningar. Övningarna finns i olika svårighetsgrader, lättare till bastexterna (part 1) och mer utmanande till part-2-texterna. Till varje enhet finns det flera hörövningar med olika engelska dialekter. I övningstypen Find out, gör eleverna egna efterforskningar som de redovisar eller återberättar samt reflekterar över källans relevans. Varje enhet avslutas med ett uppslag, Choose Your Sparks, där eleverna kan välja extraövningar och fördjupningar på två olika nivåer, Basic eller Tricky.

Sparks 5 i korthet
• Fokus på kommunikation. Med angeläget och autentiskt innehåll lär sig eleverna något annat samtidigt som de stimuleras att kommunicera på engelska
• Lätt att individanpassa. Texter och övningar finns i olika nivåer
• Många och varierade övningstyper kopplade till de olika förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva
• Omfattande lärarmaterial med inspiration och stöd i allt från planering till genomförande och bedömning


Sparks 5 Workbook finns även som digitalt läromedel: Gleerups nya engelska 4-6.
Författarna till Sparks 4-6 är Katarina Svenning och Jeremy Taylor.

Katarina Svenning är legitimerad lärare i engelska, tyska och historia. Katarina älskar böcker och slukar all sorts litteratur men mest illustrerade romaner och serier.

Jeremy Taylor är från Bristol i England men bor nu i Tjeckien. Han är författare till både läromedel och böcker med roliga historier. Jeremy föreläser och har utbildningar för engelsklärare runt om i Europa. Han tycker om att fotografera och jonglera.

 

  • Artikelnr : 51102092
  • Sidor : 136
  • Upplaga : 1.6
  • Utgivningsår : 2020
Om serien
Sparks – engelska för 4-6

Enkelt att individanpassa med Sparks!

I Sparks 4–6 finns utmaningar för alla elever. Varierade texter och övningar på flera olika nivåer gör det enkelt att individanpassa. Med Sparks får dina elever träna kommunikation i autentiska situationer och med innehåll som är ”på riktigt”!

 

Beställ provexemplar!

Här kan du beställa provexemplar av Sparks åk 4!

Hur kan du undervisa med Sparks?

Nivåanpassa med Sparks

Här får du tips och inspiration kring hur du kan arbeta med Sparks och nivåanpassa undervisningen. Med författaren Jeremy Taylor.

Uppgiftsbaserat lärande

Författaren Katarina Svenning ger exempel och tips på hur du kan arbeta med Sparks och med uppgiftsbaserat lärande.

Sparks Workbooks 
– många och varierade övningar 

I Sparks Workbooks finns övningar på två nivåer, till bastexterna och till de mer utmanande texterna. Till varje avsnitt finns det flera hörövningar med olika engelska dialekter. Det finns talövningar kopplade till varje text och ofta även en övning som innebär dramatiseringar. 

I slutet av varje kapitel finns "Choose Your Sparks",  där eleverna kan välja extraövningar och fördjupningar på två olika nivåer.

 

Sparks Textbooks
– många texttyper i olika nivåer

I Sparks Textbooks finns sex delar med olika teman för varje årskurs. Det finns många texttyper och ljudfilerna är inspelade på flera olika engelska dialekter. Texterna har ett angeläget och autentiskt innehåll så att eleverna lär sig något annat samtidigt som de stimuleras att kommunicera på engelska. 

Det finns tre bastexter och tre svårare. Bastexterna finns även i en enklare variant på elevwebben . De elever som har goda färdigheter arbetar vidare med mer avancerade texter.

 

Digitalt lärarmaterial och elevträning

I Sparks digitalt lärarmaterial finns lektionsplaneringar, bedömningsunderlag, förslag till länkar, extramaterial, prov, ljudfiler till texter och hörförståelse. Här finns även de förenklade varianterna av part-1-texterna, Basic training. Till varje bastext finns en mindre test och ett större prov som testar förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva. 

I Sparks digital elevträning finns ljudfiler till texter och hörövningar, självrättande ordövningar och grammatikövningar. I elevwebben finns också Basic Training, som är en förenklad variant av bastexterna.