Sparks Year 6 Textbook

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Sparks är en läromedelsserie i engelska från årskurs 4 till 9 utformat utifrån kursplanen. 
Här finns utmaningar för alla elever. Varierade texter och övningar på olika nivåer gör det enkelt att individanpassa. Dina elever får träna kommunikation i autentiska situationer och med innehåll som är ”på riktigt”. Eleverna lär sig något annat samtidigt som de lär sig kommunicera på engelska.

Alla texter följs av engagerande diskussionsfrågor där eleverna får motivera sina val och åsikter. Sparks lärarmaterial är omfattande och stödjer läraren i allt från planering och genomförande till bedömning.

Teman i Sparks 6
Hobbies & Passions
On the Move
News
The Arts
Footprints
English Spoken Here

Texterna är strukturerade i sex enheter med olika teman med relevant och modernt innehåll. Texttyperna varieras och ljudfilerna är inspelade på flera olika engelska dialekter. Till varje text finns bildstöd för att underlätta förståelsen. Eleverna uppmanas i övningarna att ta ställning och motivera sina åsikter. Det finns goda möjligheter till att individanpassa materialet. Bastexterna (part 1) finns även i en enklare variant på elevwebben (Basic training) och de elever som har goda färdigheter arbetar vidare med mer avancerade texter (part 2)

Sparks 6 i korthet:
• Fokus på kommunikation. Med angeläget och autentiskt innehåll lär sig eleverna något annat samtidigt som de stimuleras att kommunicera på engelska
• Lätt att individanpassa. Texter och övningar finns i olika nivåer
• Många och varierade övningstyper kopplade till de olika förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva
• Omfattande lärarmaterial med inspiration och stöd i allt från planering till genomförande och bedömning

  • Artikelnr: 51102887
  • Sidor: 120
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2020
Om serien
Sparks – engelska för 4-6

Tänd gnistan hos varje elev!

I nya Sparks 4–6 finns utmaningar för alla elever. Varierade texter och övningar på flera olika nivåer gör det enkelt att individanpassa. Med Sparks får dina elever träna kommunikation i autentiska situationer och med innehåll som är ”på riktigt”. Eleverna lär sig engelska samtidigt som de lär sig något annat.

Fokus på kommunikation
Många och varierade övningstyper
Lätt att individanpassa

Beställ provexemplar!

Här kan du beställa provexemplar av Sparks åk 4!

Hur kan du undervisa med Sparks?

Nivåanpassa med Sparks

Här får du tips och inspiration kring hur du kan arbeta med Sparks och nivåanpassa undervisningen. Författaren Jeremy Taylor medverkar.

Uppgiftsbaserat lärande

Författaren Katarina Svenning ger här exempel och tips på hur du kan arbeta med Sparks och med uppgiftsbaserat lärande.

Textbooks

– med olika texttyper i flera nivåer

I Sparks Textbooks finns sex delar med olika teman för varje årskurs. Det finns många texttyper och ljudfilerna är inspelade på flera olika engelska dialekter. Varje text finns i flera nivåer, part 1 (bastext) och part 2 (avancerad text) finns i Textbook, och en enklare variant av texten finns på elevwebben.

Texterna har ett angeläget och autentiskt innehåll så att eleverna lär sig något annat samtidigt som de stimuleras att kommunicera på engelska. Varje text introduceras med en presentation av innehåll och lärandemål.

 

Sparks 4-6 Textbooks
Sparks 4-6 Workbooks

Varje enhet avslutas med ett uppslag, Choose Your Sparks, där eleverna kan välja extraövningar och fördjupningar på två olika nivåer, Basic eller Tricky.

Workbooks

–  med många och varierade övningar

De olika förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva utvecklas på ett inspirerande sätt.  Övningarna finns på två nivåer, till bastexterna och till de mer utmanande texterna. Till varje avsnitt finns det flera hörövningar med olika engelska dialekter. I övningstypen Find out, gör eleverna egna efterforskningar som de redovisar eller återberättar. Det finns alltid talövningar kopplade till varje text och ofta även en övning som innebär dramatiseringar.

Sparks 4-6 Workbook uppslag

Enkelt att individanpassa med Sparks

I Sparks finns både texter och övningar på flera olika nivåer.
Alla elever kan träna och utmanas på sin nivå.

Extraövningar och fördjupningar

I Sparks Workbook avslutas varje enhet med ett uppslag, Choose Your Sparks, där eleverna kan välja extraövningar och fördjupningar på två olika nivåer, Basic eller Tricky.

Texter i olika nivåer

I Sparks Textbook finns 6 texter till varje kapitel, tre bastexter och tre svårare. Bastexterna (part 1) finns även i en enklare variant på elevwebben (Basic training). De elever som har goda färdigheter arbetar vidare med mer avancerade texter (part 2).
 

Lärar- och elevwebb

Sparks lärarwebb är ett omfattande lärarmaterial med lektionsplaneringar, bedömningsunderlag, förslag till länkar, extramaterial, prov, ljudfiler till texter och
hörförståelser. Här finns även de förenklade varianterna av part-1-texterna, Basic training. Till varje bastext finns en mindre test och efter en hel unit finns det större prov som testar förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva. 

I Sparks elevwebb finns ljudfiler till texter och hörövningar, självrättande ordövningar och grammatikövningar. I elevwebben finns också Basic Training, som är en förenklad variant av
bastexterna.

Författarna till Sparks 4-6

Katarina Svenning

 

Katarina Svenning är legitimerad lärare i engelska, tyska och historia. Hon arbetar på Dammfriskolan i Malmö. Katarina älskar böcker och slukar all sorts litteratur men mest illustrerade romaner och serier.

 

Jeremy Taylor är från Bristol i England men bor nu i Tjeckien. Han är författare till både läromedel och böcker med roliga historier. Jeremy föreläser och har utbildningar för engelsklärare runt om i Europa. Han tycker om att fotografera och jonglera.