Sparks Year 6, digital elevträning, 12 mån

Sparks Year 6, digital elevträning, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Sparks är en läromedelsserie i engelska för årskurs 4-9 utformat utifrån kursplanen. Här finns utmaningar för alla elever. Varierade texter och övningar på olika nivåer gör det enkelt att individanpassa. Dina elever får träna kommunikation i autentiska situationer och med innehåll som är ”på riktigt”. Eleverna lär sig något annat samtidigt som de lär sig kommunicera på engelska.

Sparks digital elevträning är ett komplement till de tryckta böckerna Sparks Textbook och Workbook. I den digitala elevträningen har eleverna tillgång till texternas och hörövningarnas ljudfiler på olika engelska dialekter.

Här finns även extra ordövningar och extra grammatikövningar. I den digitala elevträningen ligger materialet Basic Training, som är en förenklad variant av bastexterna (part-1-texterna).

Sparks digital elevträning i korthet:
• Ljudfiler till alla texterna och hörövningarna
• Självrättande ordövningar och extra grammatikövningar
• Basic Training som är en förenklad variant av bastexterna

  • Artikelnr : 51104058
Om serien
Sparks – engelska för 4-6

Enkelt att individanpassa med Sparks!

I Sparks 4–6 finns utmaningar för alla elever. Varierade texter och övningar på flera olika nivåer gör det enkelt att individanpassa. Med Sparks får dina elever träna kommunikation i autentiska situationer och med innehåll som är ”på riktigt”!

 

Beställ provexemplar!

Här kan du beställa provexemplar av Sparks åk 4!

Hur kan du undervisa med Sparks?

Nivåanpassa med Sparks

Här får du tips och inspiration kring hur du kan arbeta med Sparks och nivåanpassa undervisningen. Med författaren Jeremy Taylor.

Uppgiftsbaserat lärande

Författaren Katarina Svenning ger exempel och tips på hur du kan arbeta med Sparks och med uppgiftsbaserat lärande.

Sparks Workbooks 
– många och varierade övningar 

I Sparks Workbooks finns övningar på två nivåer, till bastexterna och till de mer utmanande texterna. Till varje avsnitt finns det flera hörövningar med olika engelska dialekter. Det finns talövningar kopplade till varje text och ofta även en övning som innebär dramatiseringar. 

I slutet av varje kapitel finns "Choose Your Sparks",  där eleverna kan välja extraövningar och fördjupningar på två olika nivåer.

 

Sparks Textbooks
– många texttyper i olika nivåer

I Sparks Textbooks finns sex delar med olika teman för varje årskurs. Det finns många texttyper och ljudfilerna är inspelade på flera olika engelska dialekter. Texterna har ett angeläget och autentiskt innehåll så att eleverna lär sig något annat samtidigt som de stimuleras att kommunicera på engelska. 

Det finns tre bastexter och tre svårare. Bastexterna finns även i en enklare variant på elevwebben . De elever som har goda färdigheter arbetar vidare med mer avancerade texter.

 

Digitalt lärarmaterial och elevträning

I Sparks digitalt lärarmaterial finns lektionsplaneringar, bedömningsunderlag, förslag till länkar, extramaterial, prov, ljudfiler till texter och hörförståelse. Här finns även de förenklade varianterna av part-1-texterna, Basic training. Till varje bastext finns en mindre test och ett större prov som testar förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva. 

I Sparks digital elevträning finns ljudfiler till texter och hörövningar, självrättande ordövningar och grammatikövningar. I elevwebben finns också Basic Training, som är en förenklad variant av bastexterna.