Happy Teacher's Guide inkl CD Year 3 | Gleerups

Happy Teacher's Guide inkl CD Year 3

Bok
582 kr
exklusive moms

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. Alla i klassen arbetar med A-texterna och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse.

Happy Year 3 är lekfull undervisning i engelska för de yngsta på barnens egna villkor. Textbook och övningarna i Workbook är byggda kring elevnära ämnen. Tydliga mål presenteras i inledningen av varje unit och efteråt kan eleverna själv följa upp vad de lärt sig på målsidan.

Happy Teacher’s Guide Year 3 (inkl. CD)

I lärarmaterialet hittar du spel, extraövningar och underlag för att stämma av elevernas kunskaper. Texter och sånger finns på en CD i Teacher’s Guide.

Happy är:

• lekfull undervisning för det första mötet med engelskan
• ett individanpassat material som ge varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
• målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför

  • Artikelnr: 40673442
  • Sidor: 40
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011

Produkter i serien