Viewpoints 1 Elevwebb Individlicens 12 mån | Gleerups

Viewpoints 1 Elevwebb Individlicens 12 mån

Digital produkt
39 kr
exklusive moms

Viewpoints är en basserie i engelska för steg 5, 6 och 7. För varje kurs finns elevbok, elevwebb, lärarwebb, lärar-cd och digitalt läromedel.

Viewpoints 1 är ett läromedel för engelska steg 5 på de högskoleförberedande programmen. Läromedlet består av engagerande och varierade texter av populära författare som Joyce Carol Oates, Brian Bilston och Malala Yousafzai, som valts ut speciellt för studievana elever. Omfattande gloslistor och omväxlande övningar kring varje text ger eleverna goda möjligheter att träna ordförråd och grammatik. Via diverse läs- och hörförståelseövningar utvecklas elevernas receptionsförmåga, medan tankeväckande diskussionsfrågor och ändamålsenliga skrivuppgifter utmanar dem att använda målspråket för att uttrycka sig tydligt och utförligt.

Viewpoints 1 Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Viewpoints 1. Elevwebben innehåller en mängd extra övningar och test som hjälper eleven att befästa och fördjupa sin språkinlärning från elevboken, med betoning på vokabulär, grammatik och förståelse. Ljudfiler, ordlista med fonetik, litteratur- och filmtips samt länkar finns också med.
 
Viewpoints 1 Elevwebb i korthet:
• elevens komplement till den tryckta boken
• en mängd extra övningar och test som hjälper eleven att befästa och fördjupa sin språkinlärning
• ljudfiler, ordlista med fonetik, litteratur- och filmtips samt länkar

  • Artikelnr: 40674913

Produkter i serien