Viewpoints 1, elevbok 3:e uppl

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2023-11-03
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Viewpoints är en serie basläromedel för gymnasiets kurser i engelska. För varje kurs finns elevbok, elevwebb, lärarwebb samt ett komplett digitalt läromedel med tillhörande lärarhandledning.
 

Viewpoints 1 elevbok är ett läromedel för kursen Engelska 5 på de högskoleförberedande programmen. Boken innehåller fem huvudteman: Crossing Boundaries, Being Young, Fairy Tales with a Twist, The Way You Love och Our Time. Texterna är autentiska och av olika genrer, bland annat romanutdrag och tidningsartiklar som omsorgsfullt valts ut för elever som vill läsa vidare på högskola eller universitet. Redan nu får eleverna möta några texter av akademisk karaktär vilket ger dem kött på benen inför kommande högskolestudier. Omfattande gloslistor låter eleverna utveckla sitt ordförråd, och varje text följs av övningar som tränar de färdigheter som språkundervisningen ska utveckla. Tankeväckande diskussionsfrågor utmanar eleverna att använda målspråket i klassrummet, och i avsnittet Model Texts finns tydliga skrivmallar till de vanligaste texttyperna som eleverna förväntas producera. 
 

I Viewpoints tredje upplaga har grammatiken, med förklaringar och övningar, samlats i ett eget avsnitt i slutet av boken. På så vis minimeras risken för att något viktigt grammatiskt moment missas om en text inte hinns med. Utöver detta innehåller bokens olika teman också språkutvecklande övningar vars upplägg uppmuntrar till gemensam reflektion och samarbete mellan elever. Ytterligare en nyhet för den tredje upplagan är att ni i lärarmaterialet finner färdighetsprov (hör- och läsförståelseprov, uppsatsprov samt muntliga prov) kopplade till varje tema.
 

Viewpoints 1 elevbok, 3:e upplagan:
• för kursen Engelska 5 på de högskoleförberedande programmen
• aktuellt, kvalitetssäkrat och omväxlande innehåll
• tydligt strukturerat och flexibelt läromedel 
• ger eleverna de redskap som krävs för att klara kursen
• förbereder eleverna för framtida högskolestudier

 • Artikelnr: 51108872
 • Sidor: 272
 • Upplaga: 3.3
 • Utgivningsår: 2023
Om serien
Viewpoints – engelska för gymnasium och vuxenutbildning

Viewpoints – Engelska

Viewpoints är en omfattande läromedelsserie för gymnasium och vuxenutbildning som fungerar för alla elever, oavsett kunskapsnivå. Här finns fängslande texter som presenterar olika perspektiv från den engelskspråkiga världen. I serien finns läromedel för kurserna Engelska 5, 6 och 7. För varje kurs finns tryckt bok, elevwebb, lärarwebb och digitalt läromedel.

För dig som vill arbeta digitalt!

Med Viewpoints digitala läromedel får du kvalitetssäkrat innehåll och en hel rad smarta funktioner. 

 • Flexibelt läromedel som ger unika möjligheter till individualisering
 • Engagerande och varierande texter av olika genrer, t ex autentiska texter med tillhörande övningar
 • Inspelat ljud, ordlistor, länkar och övriga resurser som motiverar eleverna till fördjupning
 • Interaktiva övningar som hjälper eleverna att befästa och fördjupa sin språkinlärning
 • Viewpoints Live – samspel mellan läromedlets inbyggda innehåll och aktuellt material utanför läromedlet
 • Lärarmaterial med arbetsblad och prov, övningar baserade på nationella prov, yrkesinfärgade aktiviteter, idéer och underlag till projektarbete, bedömningsstöd, råd och lektionstips samt facit
 • En rad användningsbara funktioner och stöd för smart studieteknik

Lärobok + kompletterande webb

Elevwebbarna är elevernas komplement till de tryckta böckerna. Här finns en mängd extra övningar och test, med betoning på vokabulär, grammatik och förståelse, som hjälper eleven att befästa och fördjupa sin språkinlärning. Här hittar eleverna även ljudfiler, extra ordlistor, litteratur- och filmtips, samt länkar. Lärarwebbarna innehåller dessutom lärarstöd i form av extra arbetsblad, test, hör-, läs- och talövningar, facit, bedömningsstöd, råd, lektionstips och bilder. 

Viewpoints utvecklar elevernas engelska

Hur väcker vi elevernas engagemang och intresse till diskussion och läsning i engelska? Hur får vi dem att ta till sig grammatiken utan att den upplevs som tråkig? Med moderna texter av olika typer, varierande övningar och kreativ grammatik hjälper Viewpoints eleverna att utveckla sin engelska.