Utkik 7-9 Samhällskunskap grundbok, 2:a uppl
Prova

Utkik 7-9 Samhällskunskap grundbok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok och en lärarwebb.

Andra upplagan
De nya upplagorna har anpassats till det centrala innehållet och kunskapskraven i de reviderade kursplanerna. Varje kapitel inleds dessutom med ett uppslag där man med bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språkutvecklande och knyta an till elevernas förförståelse. Andra upplagan innehåller också kortfrågor efter varje uppslag eller längre avsnitt, där eleverna kan kontrollera att de förstått innehållet. Läromedlet innehåller följande kapitel: "Samhällskunskap - att undersöka vårt gemensamma liv", Arbete och välfärd", "Individ och gemenskap", "Medier", "Lag och rätt", "Ekonomi", "Politik och statsskick", "Demokrati i Sverige", "EU" och "Internationellt samarbete och globala frågor".

Koppling till verkligheten
Varje kapitel inleds med ett ”case”, en fiktiv berättelse som tar upp något centralt och som gör stoffet relevant och tränar eleverna på att ställa samhällsfrågor. En gång i månaden läggs en ny ”Månadens fördjupning” ut på webben. Det är text med fördjupnings- och diskussionsfrågor kring någon aktuell händelse eller intressant fråga. I lärarwebben finns också en nyhetsquiz.

Träna mot målen
Bokens fördjupning- och metoduppgifter (F&M) har förnyats och utvecklats för att eleverna ska kunna träna mot de mål kursplanerna lyfter. Kapitlen avslutas med sammanfattning samt repetitions- och reflektionsfrågor. Kompletterande material finns på lärarwebb.


Utkik samhällskunskap i korthet:
• helt uppdaterat i linje med de reviderade kursplanerna
• nya introduktionsuppslag till varje kapitel som lyfter förförståelse och språkutveckling
• kortfrågor efter varje längre avsnitt för att underlätta inlärningen
• stöd i arbetet med utvärdering och bedömning
• flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg


  • Artikelnr: 51101439
  • Sidor: 296
  • Upplaga: 2.2
  • Utgivningsår: 2020
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik är här!

I nya Utkik är alla texter bearbetade och flera är helt nya. Varje kapitel inleds med bilder, ord och frågeställningar som inspirerar till arbete med elevernas förförståelse. Bläddra i smakprov av nya Utkik redan idag!

Mer om serien