Utkik 7-9 Samhällskunskap grundbok, 2:a uppl
Prova

Utkik 7-9 Samhällskunskap grundbok, 2:a uppl

Bok
Privatkund? Läs mer här

Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb.

Andra upplagan
De nya upplagorna har anpassats till det centrala innehållet och kunskapskraven i de reviderade kursplanerna. Varje kapitel inleds dessutom med ett uppslag där man med bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språkutvecklande och knyta an till elevernas förförståelse. Andra upplagan innehåller också kortfrågor efter varje uppslag eller längre avsnitt, där eleverna kan kontrollera att de förstått innehållet. 

Koppling till verkligheten
Varje kapitel inleds med ett ”case”. som gör stoffet relevant och tränar eleverna på att ställa samhällsfrågor. En gång i månaden läggs en ny ”Månadens fördjupning” ut på webben. Det är text med fördjupnings- och diskussionsfrågor kring någon aktuell händelse eller intressant fråga. I lärarwebben finns också en nyhetsquiz.

Tränar förmågor
Bokens fördjupning- och metoduppgifter (F&M) har förnyats och utvecklats för att eleverna ska kunna träna de förmågor som de reviderade kursplanerna lyfter. Kapitlen avslutas med sammanfattning samt repetitions- och reflektionsfrågor. Kompletterande material finns på elev- och lärarwebb.

Tränar ordförståelse och begrepp
För att stötta eleverna när det gäller ordförståelse finns rikligt med självrättande övningar i elevwebben som tränar ämnesord, andra svåra ord och begrepp.

Studiestöd på arabiska och persiska
Riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållets ord, begrepp och skeenden, och du får tillgång till det via Inläsningstjänst.

Utkik samhällskunskap i korthet:
• helt uppdaterat i linje med de reviderade kursplanerna
• nya introduktionsuppslag till varje kapitel som lyfter förförståelse och språkutveckling
• kortfrågor efter varje längre avsnitt för att underlätta inlärningen
• stöd i arbetet med utvärdering och bedömning
• flexibelt läromedel där du kan skapa ditt eget upplägg

Författarpresentation:

Christina Friborg är lärare i samhällskunskap, geografi, historia, religion, spanska och psykologi. Hon har arbetat som lärare på högstadiet under 15 år och även många år med medier och pedagogik i tv och radio. Arbetar också med att skriva lärarhandledningar. Christina är dessutom kommunikatör med inriktning på utbildning och lärande.

Anna Holmlin Nilsson är lärare i samhällskunskap, geografi, historia och religion och har arbetat på högstadiet i 20 år, samt undervisat på universitetet i egyptologi. Hon har även arbetat som museipedagog, med bistånd och mänskliga rättigheter samt som mediepedagog. Arbetar också med att skriva lärarhandledningar och som ämnesutvecklare i SO-ämnen på Kunskapsmatrisen. Anna är producent för teatergruppen Unga Roma.

Monika Linder är erfaren lärare i samhällskunskap, historia, geografi och religion för högstadiet och gymnasiet. Hon arbetar även som samordnare för sin skolas likabehandlings- och värdegrundsarbete. Monika är även ämnesutvecklare i SO-ämnen på Kunskapsmatrisen. Hon har förutom sin lärarexamen en fil kand i utvecklingsgeografi och har jobbat med flertalet internationella skolprojekt och utbyten kring biståndsarbete. Hon har erfarenhet som museipedagog kring mänskliga rättigheter, freds- och konfliktfrågor. Hon är utbildad guide till Förintelselägren i Polen och har specialkunskaper inom detta ämne.

Henrik Isaksson är mångårig lärare i samhällskunskap, historia, geografi och religion för högstadiet och gymnasiet. Han är förstelärare inom IKT och föreläser om bland annat IKT, gamification och pedagogik. Henrik står bakom flera olika projekt och utvecklar material inom flera områden inom skolans sfär.

  • Artikelnr: 51101439
  • Sidor: 296
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2020
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik snart här!

Innehållet i nya Utkik följer förslaget till de reviderade kursplanerna. Alla texter är bearbetade och flera är helt nya. Varje kapitel inleds med bilder, ord och frågeställningar som inspirerar till arbete med elevernas förförståelse. Bläddra i smakprov av nya Utkik redan idag!

Mer om serien