Utkik 7-9 Historia grundbok, 2:a uppl

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-08-12
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Utkik är marknadens ledande basläromedel i SO för årskurs 7–9. Till varje ämne, geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok och digitalt lärarmaterial. De nya upplagorna är både anpassade till Lgr22, och har reviderats vad det gäller text och upplägg

Innehåll och upplägg
Varje block inleds med ett uppslag där man med hjälp av bilder, ord och frågeställningar kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och knyta an till elevernas förförståelse. 

Utkik historia 7–9 har en kronologisk struktur och innehåller följande block:
•    Historia – att undersöka det som hänt (introducerar ämnet och beskriver hur historiker arbetar)
•    Antikens världar (4000 f.Kr.–500 e.Kr.)
•    Världskulturerna möten (1400–1800)
•    Revolutionernas tid (1750–1850)
•    Ismernas tid (1800-talet)
•    Världskrigens tid (1914–1945)
•    Efterkrigs tiden (1945–1989)
•    Ett nytt millennium – en ny historia?

För att eleverna ska kunna se de förstått det viktiga i texten finns kortfrågor efter varje uppslag eller längre avsnitt. 

Tränar mot målen
Bokens fördjupnings- och metoduppgifter (F&M) har förnyats och utvecklats för att eleverna ska kunna träna mot målen i Lgr22. Fokus ligger på källor, historiebruk och orsaker och konsekvenser. Kapitlen avslutas med sammanfattning, tidslinjer samt repetitions- och reflektionsfrågor. Kompletterande material finns i digitalt lärarmaterial.

Koppling till nutiden
En gång i månaden läggs en ny SO-gemensam ”Månadens fördjupning” ut i det digitala lärarmaterialet. Det är text med fördjupnings- och diskussionsfrågor kring någon aktuell händelse eller intressant fråga. 

Utkik historia i korthet:
• helt uppdaterat utifrån Lgr22
• förförståelseuppslag inleder varje block
• rikligt med källövningar
• kortfrågor efter varje längre avsnitt 
• stöd i arbetet med utvärdering och bedömning 

 

  • Artikelnr : 51101422
  • Sidor : 424
  • Upplaga : 2.6
  • Utgivningsår : 2021
Om serien
Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Utkik – mest använda läromedlet i SO

Utkik är Sveriges mest använda läromedel i SO-ämnen på högstadiet! I nya Utkik finns många helt nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.

  • Lyfter ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

  • Stora möjligheter att arbeta med elevernas förförståelse

  • Nya fördjupning & metod-uppgifter som tränar mot målen i kursplanen

  • Debatt- och faktarutor och fler elevuppgifter

Prisvärda paket!

Nu finns det flera prisvärda paket av populära Utkik!

Välj mellan 10- eller 25 pack av ett ämne eller ett större paket med 25 ex av varje ämne+lärarmaterial. 

Bläddra i smakprov av Utkik!

 

Beställ provexemplar

Här kan du beställa provexemplar av Utikik 7–9!


Tränar mot målen

Efter varje avsnitt finns det frågor på innehållet i texten.  Till vissa avsnitt finns "debattrutor" för korta diskussioner i klassrummet. "Fördjupning & metod" tränar mot målen  i kursplanen.
 

Väcker elevernas förförståelse

Text, bilder  och ord i början av varje kapitel sätter igång elevernas tankar och väcker deras förförståelse. Här finns också frågeställningar att resonera kring. 

Utkik digitalt lärarmaterial

I Utkik digitalt lärarmaterial finns förslag på lösningar, kommentarer till uppgifter och underlag för planering och bedömning. 

Dessutom får du med jämna mellanrum en ny artikel kring en aktuell händelse eller intressant fråga i omvärlden. Innehållet ger en fördjupad bakgrund och i anslutning till texten finns fördjupnings- och diskussionsfrågor och lärarmaterial.