Reparationskurs Läsa Kop pärm

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9. Serien består av Reparationskurs Läsa, Reparationskurs Skriva samt Reparationskurs Ord.

 Reparationskurs Läsa Kopieringspärm innehåller specialskrivna texter, både skönlitterära texter och facktexter, för unga vuxna, med teman och ämnen som lockar även läsovilliga elever till läsning. I den separata lärarhandledningen presenteras alla texter. Texterna är i första hand inte lättlästa utan ämnesinnehållet gör läsningen intressant. Materialet vänder sig inte i första hand till elever med stora läs- och skrivsvårigheter.

 Till varje text finns uppgifter under rubrikerna Ord och uttryck, Vad handlar det om?, Reflektera och fundera samt Skriv själv. Vidare är uppgifterna uppdelade i A och B, där A-uppgifterna är lättare, medan B-uppgifterna kräver lite mer eftertanke, att läsa mellan raderna.

 Reparationskurs Läsa passar dig som söker ett material:

  • som ger möjlighet till flexibilitet
  • med engagerande och moderna texter för unga vuxna
  •  som kan användas på ferieskolor och introduktionsprogrammen på gymnasiet

 Författare är Magnus Johansson lärare i sv och SO som arbetar som speciallärare med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter, tidigare 6–9, nu på gymnasiet samt Maria Wadenius lärare i sv och SVA, 6–9.

 

 

  • Artikelnr: 40656100
  • Sidor: 200
  • Upplaga: 1.22
  • Utgivningsår: 2008