Reparationskurs Skriva Kop pärm + Lhl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9. Serien består av Reparationskurs Läsa, Reparationskurs Skriva samt Reparationskurs Ord.

 

Reparationskurs Skriva innehåller både kopieringsunderlag och lärarhandledning. I kopieringsunderlagen för Reparationskurs Skriva finns olika typer av övningar fördelade på tre block: 

  •  Skrivregler – här får eleven arbeta med språkriktighet
  •  Utveckla språket – här tränas förmågan att variera stil och språk
  •  Skriva i olika genrer – här får eleven öva att skriva texter i olika genrer

 Övningarna är i alla tre delarna är varierade och eleven får både bearbeta befintliga texter och skriva egna, ofta med en mall som stöd.


I lärarhandledningen för Reparationskurs Skriva finner du tips om hur du kan arbeta med skrivutveckling, till exempel hur eleven kan komma runt svårigheter med att komma igång, samt underlag för att organisera elevernas arbete.


Reparationskurs Skriva innehåller också facit samt en cd med texter för eleverna att bearbeta, blanketter och facit finns både som pdf- och wordfiler.

 

Reparationskurs Skriva passar dig som söker ett material:

  •   med lustfyllda och underfundiga texter anpassade för unga vuxna
  •  som tränar även sakprosatexter
  •   som är flexibelt

Författare är Magnus Johansson lärare i sv och SO som arbetar som speciallärare med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter, tidigare 6–9, nu på gymnasiet.

 
  • Artikelnr: 40663504
  • Sidor: 214
  • Upplaga: 1.19
  • Utgivningsår: 2009