Reparationskurs Ord Kop pärm + Lhl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9. Serien består av Reparationskurs Läsa, Reparationskurs Skriva samt Reparationskurs Ord.

Reparationskurs Ord tar fasta på att ordförrådet har stor betydelse för elevers läsförståelse och skrivutveckling, samt att ordförrådet är den enskilt viktigaste språkliga faktorn när det gäller skolframgång. Materialet - som går att använda för självstudier men som också inbjuder till gemensamt arbete och diskussioner i klassen - ger eleverna möjlighet att utöka sina ordförråd, både kvantitativt och kvalitativt. Eleverna får först och främst lära sig fler ord, men blir dessutom mer medvetna om nyansskillnader, om släktskap mellan ord, om ordbildning och om hur ett ords betydelse kan ändras utifrån sammanhanget. Dessutom får eleverna verktyg att använda när de stöter på okända ord och är tvungna att lista ut deras betydelse.

 

De ord som tränas är främst den typ av ord som elever förväntas ha med sig till gymnasiet från grundskolan samt ord som är användbara i det vardagsliv som väntar dem som vuxna.

 

Reparationskurs Ord innehåller både kopieringsunderlag och lärarhandledning. I lärarhandledningen finner du teorier kring ordförståelse, presentation av materialet samt en lista över alla ord som finns med i övningarna. Sist i pärmen finns facit.

 

Reparationskurs Ord passar dig som söker ett material:

  • som hjälper eleverna att utöka sitt ordförråd och på så sätt förbättra sin läsförståelse
  • som är flexibelt


  • Artikelnr: 40672223
  • Sidor: 178
  • Upplaga: 1.16
  • Utgivningsår: 2011