Ny bok gör kvalitetsarbete meningsskapande och lustfyllt

Skolans systematiska kvalitetsarbete upplevs ofta tråkigt och onödigt men är samtidigt viktigare än någonsin. Nu kommer boken Varning för kvalitetsarbete som visar hur kvalitetsarbete kan utvecklas till ett verktyg för skolutveckling som upplevs både meningsskapande och lustfyllt.

– För en skolledare kan systematiskt kvalitetsarbete upplevas hopplöst tråkigt med rankningshets, mäthysteri, floskler och dokumentation. Vem skriver jag för och får jag ens återkoppling på min reflektion? säger Thomas Ladö.

Nyckeln till roligare kvalitetsarbete
Han är författare till nya boken Varning för kvalitetsarbete och menar att nyckeln till ett roligare kvalitetsarbete ligger i ett helhjärtat fokus på pedagogernas egna reflektioner kring vad som faktiskt händer i klassrummet.

– Det handlar om att vara nyfiken och utgå från pedagogerna och appellera till den inre motivationen och lyssna på professionen och ställa krav där det behövs, säger Thomas Ladö.

Thomas Ladö är kvalitets- och utvecklingsledare i förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) i Lomma kommun.

– Mycket det jag skriver i boken bottnar i mina egna reflektioner och erfarenheter från hur vårt kvalitetsarbete i Lomma kommun utvecklades från att vara i princip obefintligt till att få grönt ljus på alla punkter av Skolinspektionen och därmed bidra till en bättre utbildning för barnen och eleverna, säger Thomas Ladö.

En bok för hela stödkedjan
Varning för kvalitetsarbete är en bok för hela stödkedjan i skolans verksamhet - från politiker till skolchefer, rektorer och lärare. Boken vill inspirera till att tänka nytt och reflektera tillsammans. Den har sin utgångspunkt inom utbildning men kan även ge inspiration till andra verksamheter och företag.

Varning för kvalitetsarbete

Den stora frågan som besvaras i denna bok är hur det systematiska kvalitetsarbetet kan utvecklas till ett verktyg för skolutveckling som upplevs meningsskapande och lustfyllt.

Såväl intresse som motivation och engagemang dör om fokus hamnat på avvikelser, mäthysteri, oklara begrepp och pedagogiska modeord.

Läs mer om boken
 

 

09 Feb 2024