Nya Arkad underlättar för mig som pedagog!

Med ett engagerande innehåll och flexibla övningar erbjuder nya Arkad ett bra stöd för elevers läs- och skrivutveckling på högstadiet. Möt några av lärarna som använder Arkad i sin undervisning.

– Äntligen ett aktuellt och heltäckande läromedel med relevanta texter och upplägg, säger Kristin Palmborg, lärare i Eskilstuna.  

I Arkad betonas vikten av gemensam läsning och gemensamt skrivande så att eleverna till att börja med får stödjande strukturer och mycket stöttning i att förstå hur de ska göra.

–  Arkad möter precis de moment som eleverna behöver få träna på och det underlättar också för mig som pedagog, fortsätter Kristin.

Arkad möter precis de moment som eleverna behöver få träna på och det underlättar också för mig som pedagog.

Kristin Palmborg, Eskilstuna.

Variationen uppskattas
Tanken med Arkad är att ge en bra grund att bygga undervisningen kring, med genomgångar och övningar som varvas.

– Jag uppskattar särskilt variationen av längre faktatexter och kortare övningar kopplade till temat. Arkad är så fylligt att det alltid finns något för alla och det är lätt att anpassa övningarna efter elevernas behov, säger  Mårten Nyström, lärare i Spånga.     

 Arkad känns som det mest genomarbetade läromedel jag stött på!

Mårten Nyström,  Spånga.

Stort fokus ligger på berättande texter och sakprosatexter både vad gäller läsning och skrivande.

– Utmärkt med ett läromedel som kan användas genom hela högstadiet. Jag har arbetat länge som lärare i svenska och använt en rad olika läromedel genom åren. Arkad känns som det mest genomarbetade läromedel jag stött på! Det känns befriande att slippa jaga kompletterande uppgifter då allt redan finns i boken, avslutar Mårten.  

Nyfiken på Arkad? 

Nya Arkad är ett nytt basläromedel för 7-9 i svenska och sva som både stöttar och utmanar eleverna i att tala, lyssna, läsa och skriva. Läromedlet beskrivs som tydligt, överskådligt, begripligt och lätt att undervisa med.

Läs mer, bläddra i smakprov och beställ provexemplar. 

03 Mar 2024