Exploro skapar ett levande och engagerande klassrum!

Exploro är en helt ny läromedelstjänst som inte bara erbjuder enkel tillgång till alla ämnen för årskurserna 4-9, utan också främjar aktivt lärande och differentierad undervisning. Sara Holmgren berättar hur Exploro banar väg för en undervisning som inspirerar och motiverar dina elever.

asset_image

Med Exploro får du och dina elever med var sin licens tillgång till ämnesportaler i alla ämnen för hela 4-9. Ämnesportalerna består av arbetsområden och aktiviteter som sträcker sig över ett antal lektioner. Ett arbetsområde innehåller texter, bilder, filmer, övningar och aktiviteter på samma tema.

– Vi vill att det ska vara enkelt att använda Exploro. Som lärare har du ofta ont om tid och behöver samtidigt kunna möta elever med olika behov och nivåer, säger Sara Holmgren, projektledare Exploro. 

Elever lär sig bäst när de är aktiva 
Utgångspunkten för Exploro är ett aktivitetsbaserat lärande som ger stort utrymme för engagerande aktiviteter i klassrummet, inklusive fysiska övningar.

– Det som är den främsta styrkan med Exploro är att vi utgått från att eleverna lär sig bäst när de är aktiva i sitt lärande. Det handlar om att variera sig, att kunna röra på sig i klassrummet, att inte sitta still för länge framför skärmen, säger Sara. 

Elever motiveras av olika saker. Med Exploro finns det en stor möjlighet att nå flera typer av lärstilar och elever beroende på deras olika starka sidor och intressen. 

– Vi tror att elevernas motivation och förmåga att behålla sina kunskaper ökar när de aktivt får bearbeta och själva skapa material utifrån det de lärt sig, säger Sara.

– Den främsta styrkan med Exploro är att vi utgått från att eleverna lär sig bäst när de är aktiva i sitt lärande. Det handlar om att variera sig, att kunna röra på sig i klassrummet, att inte sitta still för länge framför skärmen.
Sara Holmgren, Gleerups 

Kan lätt kombineras med annat material
Exploros ämnesportaler kan med fördel kombineras med andra läromedel för att skapa en varierad undervisning.
 
– Som lärare vill du kunna kombinera och anpassa sättet du jobbar på beroende vem du är som lärare och inte minst utifrån din klass och vilka elever du har. Då är det bra att du kan välja från olika källor helt enkelt, fortsätter hon.

Smidig övergång mellan stadier
Många lärare upplever att det kan uppstå ett kunskapsglapp mellan stadierna hos eleverna. 

– Exploro erbjuder smidiga övergångar så att du som mellanstadielärare kan se vart eleverna ska och som högstadielärare kan förstå var eleverna kommer ifrån och vad de redan har lärt sig, avslutar Sara.

Nyfiken på Exploro? 

Just nu kan du prova Exploro gratis tillsammans med dina elever resten av terminen. 

Fyll i dina uppgifter så är du snart igång!

Prova gratis terminen ut! 

15 Maj 2024