Att kombinera lärarjobb och författarskap: Ingela Nilsson om utmaningar och lärdomar

Ingela Nilsson är lärare och läromedelsförfattare och har varit med och skapat ett helt digitalt läromedel i matematik för gymnasiet. Hon beskriver det som ett enormt spännande projekt att forma läromedlet till en färdig produkt och delar med sig av utmaningar och lärdomar kring att kombinera lärarjobb och författarskap. 

Ingela Nilsson är lärare på gymnasieskolan Spyken i Lund och sedan 2016 också läromedelsförfattare. 

– Det är en spännande resa att skriva läromedel och något jag vill uppmuntra alla som funderar på att ta steget att göra! säger Ingela.

Nya sätt att uttrycka sig i digital form
Tillsammans med två andra författare har hon varit med och skapat ett helt digitalt läromedel i matematik för gymnasiet – Prefix.

– Jag tycker det finns många fördelar med digitala läromedel och därför är det fantastiskt kul att vara med och skriva ett, säger Ingela. 

Som läromedelsförfattare får man uttrycka sig på helt nya sätt i den digitala formen.

– Det har varit enormt spännande att forma läromedlet till en färdig produkt med nya interaktiva uppgifter, animerad media, inställningsmöjligheter för användarna och löpande uppföljning av elevers aktiviteter för lärare, säger hon. 

Kombinera lärarjobb med författandet
Ingela har kombinerat författandet och lärarjobbet. En utmaning i processen att skriva läromedel är då att få tid till författarskapet.

– I början tog jag tjänstledigt en dag i veckan när jag jobbade med att skriva läromedlet. Nu jobbar jag med mindre justeringar och klarar av det på lov och helger, säger Ingela. 

I processen att ta fram ett läromedel ingår också regelbundna möten och träffar för uppföljningar på plats. 

– Jag har fått stöd av Gleerups projektledare genom våra diskussioner kring teori och uppgifter men också fått tidsramar så att jag kan planera in när jag jobbar med författandet, säger Ingela. 

– Gleerups har också en modern, digital plattform som stödjer framtagningen av läromedlet och våra korrektur, fortsätter hon.

Enormt stolt över läromedlet
Majoriteten av eleverna har varit positiva från början och andelen kritiska elever har minskat över tiden när de väl vant sig vid att arbeta digitalt. 

– När jag nyligen besökte en klass som använder läromedlet fick jag en riktigt bra respons både från elever och lärare. Då blev jag enormt stolt! avslutar Ingela. 

Nyfiken på Prefix? 

Prefix är en serie digitala läromedel i matematik för gymnasiet som ger unika möjligheter till individanpassning. Det flexibla och varierande materialet underlättar inlärningen för alla dina elever. 

Läs mer om Prefix 

 

13 Apr 2023