Balans i företagsekonomi med ett långsiktigt förhållningssätt

Hur når jag alla mina elever? Hur hjälper jag dem att förstå företagens roll i samhället? Hur fungerar ett formativt läromedel i företagsekonomi? Läraren och författaren till gymnasieläromedlet Balans Företagsekonomi, Inger Cleland, delar med sig av sina tankar och idéer. 

Inger Cleland är civilekonom och gymnasielärare i ekonomiska ämnen. Hon har lång yrkeserfarenhet och är huvudförfattare till Balans, en unik serie läromedel för kurserna Företagsekonomi 1 och 2. 

Hur når jag alla elever?
Elever är olika och lär sig bäst på olika sätt. Det är en av de utmaningar som lärare brottas med dagligen.  

– Att kommunicera på ett sådant sätt att jag når alla elever – oavsett behov, och sätt att lära sig är en utmaning i alla ämnen, säger Inger

Företagsekonomi och långsiktigt förhållningssätt
– Inom ämnet företagsekonomi är en viktig del att bidra till att samtliga elevers medvetenhet och kunskaper ökar, vad gäller företagens roll i samhället och samhällsansvar, säger Inger.  

Balans-serien genomsyras av hållbarhet, företagsetik, beslut och konsekvenser. Balans i räkenskaperna och ett långsiktigt förhållningssätt fungerar som en röd tråd genom serien. 

– Detta återkommer på olika sätt genom hela serien. Bland annat får eleverna läsa om den kvinnliga entreprenören Petra Wadström som uppfunnit den portabla vattenrenaren Solvatten, säger Inger.

Vidare finns det många etiska dilemman som företagsekonomer behöver ta ställning till. Inom kalkylering kan man behöva ställa sig frågan om den produkt som beräknas ge den lägsta inköpskostnaden, alltid är det bästa alternativet, säger Inger. Läs artikeln i Balans Företagsekonomi 1 här.

Både tryckt och digitalt – ger valfrihet
Serien finns som både tryckta och digitala läromedel. 

– Det ger mig som lärare frihet att välja det arbetssätt som passar dig och dina elever bäst. Det går även utmärkt att arbeta med båda varianterna i en och samma klass, säger Inger. 

Formativt läromedel ger mer pedagogisk tid
Det ska vara tydligt för eleverna vilka mål de arbetar mot. I Balans finns en väldigt tydlig struktur med kopplingar till det centrala innehållet och det har en formativ uppbyggnad. 

– Balans är till sin natur ett formativt läromedel, med exempelvis övningar i tre nivåer. I de digitala läromedlen är merparten av uppgifterna självrättande så att eleverna får direkt återkoppling, säger Inger.

– Här finns också filmer som beskriver centrala moment och till vissa övningar finns facitfilmer. Dessa är ett uppskattat stöd för elever och lärare, berättar hon. 

– Många av de lärare som jag har träffat, tycker att Balans ger mer pedagogisk tid i klassrummet – framförallt när de arbetar med det digitala läromedlet, fortsätter Inger. 

Mötet med eleverna 
– Det bästa med att undervisa är mötet med eleverna. Oavsett om jag arbetar i närundervisning eller på distans. Alla elever är unika och att tillsammans med dem få jobba med företagsekonomi och hållbarhet är givande! avslutar Inger. 


Prova gratis
De digitala läromedlen innehåller en rad smarta funktioner som underlättar för både lärare och elever. Välj läromedel och prova gratis i 30 dagar.

Kostnadsfritt cirkulationsexemplar
Är du intresserad av de tryckta läromedlen? Vill du beställa cirkulationsexemplar? Kontakta Gleerups kundservice, info@gleerups.se
 

26 Okt 2018