Barns utveckling och lärande i ny bok

Hur kan vi förstå barns utveckling och lärande i en värld som präglas av snabb förändring, globalisering och ett allt större inflytande från digitala medier? Boken Från utvecklingspsykologi till utvecklingsvetenskap av Dion Sommer, professor vid Aarhus Universitet, samlar aktuell forskning om barns utveckling och lärande inom en rad olika områden. Medförfattare till den svenska utgåvan är Sofia J Frankenberg, Stockholms universitet.

– Den mänskliga utvecklingen är oerhört komplex, och en hastigt förändrad framtid kräver nya pedagogiska perspektiv på både förskola och skola. För att bygga en förskola och skola på vetenskaplig grund är det därför helt avgörande med ett samarbete över traditionella vetenskapliga gränser, säger Sofia.

Länge dominerades forskning om den mänskliga utvecklingen av ämnet utvecklingspsykologi. Så är det inte längre. I boken beskrivs hur studierna av utveckling numera är tvärvetenskapliga. 

Många olika perspektiv
Den forskning som boken tar upp – utvecklingsvetenskap – sammanför forskning om barns utveckling och lärande ur många olika perspektiv, och sätter in den i en större och mer komplex helhet. 

– Barns tänkande, känslor, språk och handlingar hänger ihop och individen agerar aldrig uteslutande utifrån antingen tanke, handling eller känsla. Vi måste lära oss att i grunden tänka både-och i stället för antingen-eller, och där kan nya teorier inom utvecklingsvetenskapen vara till hjälp, säger Sofia.

En framtidsförberedande skola
Boken innehåller också visioner för en framtidsförberedande skola som bygger på resultat från utvecklingsvetenskaplig forskning. Bokens huvudförfattare, Dion Sommer, framhåller bland annat vikten av att utveckla kreativa och analytiska förmågor utöver faktakunskaper. Ett synsätt som behöver finnas med genom hela utbildningssystemet – från förskola till universitet.

Fortfarande återstår mycket forskning för att nå bokens visioner, och Sofia ger i ett avslutande kapitel några exempel på projekt som är på gång i Sverige för att utveckla en skola på vetenskaplig grund. 

– Vi behöver större och mer övergripande forskningsprojekt för att skapa kunskap som kan säkerställa en förskola och skola som skapar lika villkor för alla barn och rusta dem för framtidens många pressande frågor som turboglobalisering och artificiell intelligens, för att nämna några, säger Sofia avslutningsvis.

Dion Sommer är professor i utvecklingspsykologi vid Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Danmark. Han forskar bland annat om framtidsinriktat lärande och utveckling inom förskola och skola. Dion har skrivit åtskilliga böcker om barndom, familj, lärande,
pedagogik och utveckling.

Sofia J Frankenberg är leg. psykolog och lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan vid Stockholms universitet. Sofia har under senare år fokuserat på barns utveckling och lärande, både i sin forskning och undervisning.

Läs mer om Från utvecklingspsykologi till utvecklingsvetenskap

09 Okt 2019